Asuminen ja ympäristö

Toimitilaohjelma linjaa kaupungin kiinteistönpitoa

Kaupunginhallitus käsittelee Kouvolan toimitilaohjelmaa 19.2. kokouksessaan. Ohjelma linjaa suuntaviivat kohti kestävää kiinteistöomaisuuden hallintaa. Tavoitteena on keskittyminen oman palvelutuotannon tiloihin.

Terveysvalvonta selvitti – siivouksessa muistetaan myös yläpölyt

Yläpölyjen puhdistus on huomioitu asumisyksiköissä, kouluissa ja kerhotiloissa melko hyvin. Yläpölyt puhdistetaan pääosin 1–3 kuukauden välein. Tarkastuksilla ylätasojen pölymäärät olivat vähäiset. Parannettavaa on kuitenkin ylätasojen siivottavuudessa ja tavaroiden säilytyksessä.

Koutsin matkustajamäärät hyvässä kasvussa vuonna 2023

Ingressi: Kouvolan joukkoliikenteessä tehtyjen matkojen määrä nousi 17 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Samalla joukkoliikenteen matkustajamäärissä tehtiin uusi vuosiennätys. Tyytyväisyys joukkoliikenteen palveluihin koki sen sijan hienoisen notkahduksen.

Kaupungin viljelypalstat varattavissa verkkopalvelussa

Aikaisemmin palstan vuokranneet viljelijät voivat varata järjestelmässä omat palstansa helmikuun loppuun mennessä. Uusilla viljelijöillä on varausoikeus vapaana oleviin palstoihin maaliskuusta 2024 alkaen.

Sivun alkuun