+
-+ Tulosta

Ajankohtaista

Kouvolan kaupungin vuoden 2017 arviointikertomus on valmistunut

6.6.2018

Raportissa käsitellään mm. kaupunkikonsernin taloutta ja elinvoimaa, varhaiskasvatusta, kotihoitoa, kaupungin hankintoja, päätöksentekoa ja sitovuustasoa sekä arvioinnin ja tarkastuslautakunnan työn kehittämistä.

Arvioinnin keskeisiä huomioita:

Varhaiskasvatus tarvitsee tulevaisuuden suunnitelmaa

Kaupungin varhaiskasvatus on sisällöllisesti laadukasta, mutta henkilöstön kokema kiire tekee toiminnasta haavoittuvan ja heikentää työhyvinvointia. Päiväkotien korkea käyttöaste ja osittain epäkäytännölliset ja toimintaan huonosti sopivat tilat asettavat haasteita toiminnalle. Kasvavaan tarpeeseen on vastattu yksityisen päivähoidon palvelusetelillä. Tarkastuslautakunta suosittelee selvitystä nykytilasta sekä kokonaisvaltaista pitkäntähtäimen suunnitelmaa, miten varhaiskasvatusta jatkossa halutaan hoitaa.

Kotihoito

Kotihoitoa on pyritty kehittämään asiakaslähtöiseksi ja asiakastyytyväisyys ja palvelun saatavuus ovat hyvät. Palveluiden käyttö on alhaisempi, mutta kustannukset korkeammat kuin maassa keskimäärin. Henkilöstön työtyytyväisyys on monilta osin heikko ja sairastavuus korkea. Tarkastuslautakunta on huolissaan, miten kotihoito kykenee palvelujen tuottavuuden kasvattamiseen koetun henkilöstövajeen ja kiireen keskellä.

Hankinnat

Onnistuneilla hankinnoilla kehitetään kaupungin elinvoimaa. Tarkastuslautakunta suosittelee mm. hankintojen keskittämistä, menettelytapojen yhdenmukaistamista, osto-osaamisen vahvistamista, ennakkovaikutusten arviointia, hankinta-asiamiestoiminnan vakinaistamista, jaettuja hankintoja ja oman paikkakunnan tuotannon hyödyntämistä, sekä työllisyysvelvoitteen ja ympäristö- ja sosiaalisten näkökulmien käyttöä.

Talous ja elinvoima

Kaupungin talouden tila on kohtuullinen ja aiempaa terveemmällä pohjalla. Haasteita Kouvolalle tuovat merkittävä väestön väheneminen ja ikärakenne, mikä tulee näkymään seuraavien vuosien veroissa ja valtionosuuksissa.

Valtuuston päätöksenteko ja sitovuustaso

Tarkastuslautakunta on jo aiempina vuosina ehdottanut talousarvion sitovuustason muutosta, koska valtuustolla ei ole käytännössä ole mahdollisuuksia toimintojen ohjaamiseen, jos talousarviot ovat hyvin yleispiirteisiä. Sitovuustasoksi suositellaan lautakuntatasoa.

Arvioinnin ja tarkastuslautakunnan työn kehittäminen

Tarkastuslautakunnan uutena tehtävänä on tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarviointi, joka edellyttää tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen itsenäistä, toimivasta johdosta riippumatonta roolia sekä arvioinnin ja arviointimenetelmien kehittämistä.

Arviointikertomus hyväksyttiin 30.05.2018 ja käsitellään kaupunginvaltuustossa 11.06.2018.

Lue arviointikertomus on kokonaisuudessaan:
Arviointikertomus 2017 [pdf, 2 MB]

Lue arviointikertomus digilehtenä

Lisätietoja:
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Topi Seppälä, 044 2993500 ja
tarkastuspäällikkö Sirkku Ahvo-Lehtinen, 020 615 7916

Kouvola.fi käyttää evästeitä sivuston käytön helpottamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Kun käytät tätä verkkosivua, hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteemme

Tietosuojaselosteemme