Kotoutumisen edistäminen

Kouvolan kaupungilla on sopimus pakolaisten vastaanotosta
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.
Kunnassa on kotouttamisohjelma.
Ohjelman tarkoitus on edistää kotoutumista Kouvolaan.
Toinen ohjelman tavoite on parantaa väestösuhteita.
Ohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto.
Ohjelman nimi on Kaikkien Kouvola 2019 – 2022, Monikulttuurisuustyön kehittämissuunnitelma.
Ohjelma on sidottu kaupungin strategiaan.

Maahanmuuttoasioiden neuvosto

Kouvolassa toimii maahanmuuttoasioiden neuvosto.
Neuvosto seuraa kotouttamisohjelman toteutusta.
Neuvostoon kuuluu viranomaisia, yhdistyksiä,
ev.lut. seurakunnan edustaja ja maahanmuuttajia.
Neuvoston jäsenistä päättää kaupunginhallitus.

Päivitetty 9.1.2023

Sivun alkuun