Öljymäen alueen asemakaavan muutoksessa (kaava nro 23/026) muutetaan voimassa olevassa kaavassa olevat kerrostalokorttelit erillis- ja asuinpientalojen korttelialueiksi ja alueen itä- ja pohjoisosaan muodostetaan laaja lähivirkistysalue. Asemakaavamuutoksessa huomioidaan myös alueella olevat polku-urat ja arvokkaat luontokohteet.

Sijainti

Öljymäki sijaitsee Kuusankoskella Kymintehtaan alueella, Kymijoen eteläpuolella Kolarintien pohjoispäässä. Kaavamuutosalue on pinta-alaltaan noin 8,9 ha ja se sijoittuu Kolarintien, Varismäentien, Suoratien ja Kyminkadun rajaamalle alueelle.


Kaavan vaiheet ovat aloitus, valmistelu, ehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo. Asemakaava on valmisteluvaiheessa.
Kaavoitus on edennyt valmisteluvaiheeseen.

Suunnittelun vaihe

Valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavahanke kuulutettiin vireille 20.1.2021.

Öljymäen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluvaiheen aineisto ovat nähtävillä 20.1.-26.2.2021 välisenä aikana tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten Kouvolan Kaupungintalon infopisteessä (Torikatu 10) sekä kaavahankkeiden verkkosivuilla.

Mielipiteet voi esittää voi esittää nähtävillä olon aikana suoraan kaavoittajalle tai osoitteeseen Kouvolan kaupunki / Kirjaamo, PL 85 / Torikatu 10, 45100 Kouvola tai sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi. Kirjallisen mielipiteen viitteeksi tulee kirjata ”Öljymäki, vireilletulo ja kaavaluonnos”.

Kouvolassa 20.1.2021 Kaupunkisuunnittelu


Päivitetty 25.1.2021