Yritystonttien kärkihanke lisää pala kerrallaan Kouvolan imua

Työkoneita Kouvola RRT työmaalla - construction machines in Kouvola RRT project

Kouvola kasvattaa yritystonttireserviään, ja jaksottaa ostot sekä infran rakentamisen seuraaville viidelle vuodelle. Projektin painopiste on maanhankinnassa ja asemakaavoituksessa.

Kouvolan kaupungin tekninen johtaja Hannu Tylli kertoo, että vuoden alussa käynnistynyt Yritystontit-kärkihanke painottuu aluksi Korjalan, Teholan ja Tervaskankaan yritysalueille. Muita kehittämiskohteita ovat Jokela Valkealassa, asemanseutu ydinkeskustassa sekä Korian Hiivurin ja Suviojan alueet.

– Kärkihankkeen tärkein tavoite on kasvattaa kaupungin tonttireserviä ja tästä syystä maanhankinnalle on varattu joka vuodelle määrärahaa miljoona euroa. Infraa rakennetaan tällä hetkellä Jokelaan ja Teholaan ja tulevaisuudessa Tervaskankaan ja Korjalan yritysalueita on tarkoitus laajentaa. Osa menoista katetaan tonttimyynnistä ja vuokrauksesta saaduilla tulolla, Tylli toteaa.

Yritystonttien myynti on vilkastunut tänä vuonna. Biltema osti Kuusaantien varrelta Veturin edestä kaupungilta hehtaarin ja YIT:ltä toisen hehtaarin liikerakentamista varten. Kuljetusliike Y. Auramaa Oy osti puolestaan Teholasta 5,6 hehtaarin tontin logistiikkarakentamista varten. Lisäksi Re-Star Oy vuokrasi noin kahdeksan hehtaaria Hyötyvirta-alueelta kierrätysliiketoimintaa varten ja WasaGroup on varannut liki kaksi hehtaaria tonttimaata Veturin koillispuolelta Kuusaantien varresta liikerakentamista varten.

Yritystontteja tarjolla eri puolilla kaupunkia

Tonttireservin kasvattaminen edellyttää kaupungilta maanhankintaa yksityisiltä maanomistajilta. Yritysalueita laajennetaan kaupungin omistamilla mailla ja siellä missä maanomistajilla on halukkuutta myydä maa-alueitaan.

– Hankkeessa on mukana sen verran paljon yritysalueita eri puolilla kaupunkia, että voimme tarvittaessa muuttaa suunnitelmia, mikäli maanomistaja ei ole halukas myymään, Tylli lisää.

Tällä hetkellä Yritystontit-kärkihankkeessa rakennetaan Valkealassa Liisakarhunmäessä. Lisäksi on käynnistymässä urakoitsijoiden tarjouskilpailutus Teholassa.

Kartta, ei saavutettava.
Karttakuvassa joitakin Kouvolan nykyisistä yritysalueista. Niistä osaa laajennetaan Yritystontit-kärkihankkeella, ja tarjonta täydentyy uusillakin alueilla, kuten Suviojalla. Kuva: Kouvola Innovation Oy.

Viisivuotisen kärkihankkeen projektipäällikkönä aloitti syyskuussa kaavoitusinsinööri Heikki Manninen.

Yrityksen miettiessä sijoittumista Kouvolaan apuna on myös kehittämisyhtiö Kouvola Innovation Oy (Kinno), joka vastaa Kouvolassa yritystonttien markkinoinnista ja yritysten houkutteluun tähtäävästä invest in -toiminnasta. Kinnon sijoittumispalvelu auttaa niin aloittavia kuin toimintaansa laajentaviakin yrityksiä.

– Etsimme ratkaisuja Kouvolaan sijoittumista tai täällä laajentamista harkitsevien yritysten tarpeisiin. Saamme tätä kautta yritysten tonttitarpeista tietoa, jota välitämme kaupungille. Yritystontit-hankkeessa tätä työtä tehostetaan entisestään tavoitteena entistä paremmin yritysten tarpeisiin vastaava tonttivaranto, Kinnon toimitusjohtaja Kimmo Niemi kertoo.

Outi Myllymäen kirjoittama juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 18.10.2023 ilmestyneessä Kouvolan kaupungin tiedotuslehdessä 2/2023. Koteihin jaetun ilmaisjakelun juttuja voi lukea myös kaupungin verkkosivulla: kouvola.fi/julkaisut.

Karttakuvassa joitakin Kouvolan nykyisistä yritysalueista. Niistä osaa laajennetaan Yritystontit-kärkihankkeella, ja tarjonta täydentyy uusillakin alueilla, kuten Suviojalla. Kuva: Kouvola Innovation Oy.

Sivun alkuun