Yrityspalvelutalo kokoaa elinvoiman vahvistajat yhteen

Paikalliset yrittäjät, yrittäjäjärjestöt sekä Kouvolan kaupungin omistama Kouvola Innovation Oy yhdistävät voimansa ainutlaatuisella tavalla ja perustavat Yrityspalvelutalon kaupungin keskustaan kasvattamaan elinvoimaa alueelle. Lopullinen päätös Yrityspalvelutalon sijoituspaikasta tehdään lähiviikkoina.

Kouvolan Yrityspalvelutalo Oy:n perustamis- ja osakassopimukset on tehty ja yhtiö käynnistää toimintansa syksyllä 2022. Yrityspalvelutalo on vahva osoitus Kouvolan kaupungin, yritysten ja yrityspalveluja tarjoavien toimijoiden tiiviistä yhteistyöstä.  Aloite hankkeeseen tuli yrittäjiltä. Alueen yrittäjät ja yhdistykset sijoittavat hankkeeseen tarvittavasta pääomasta puolet. Yrityspalvelutalo on aidosti yhteinen elinvoiman ja vetovoimaisuuden kehittämisalusta.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on useita miljoonia euroja. Kustannukset katetaan hankkeeseen sijoitettavan pääoman ohella Yrityspalvelutalolle hankittavan kiinteistön vuokratuotoilla sekä eri osapuolille tarjottavien palvelujen tuotoilla.

Yrittäjille kerätään kattavat palvelut ja verkostoitumismahdollisuudet saman katon alle.

”Ainutlaatuista ja innostavaa tässä on se, että yhteistyössä julkisten toimijoiden kanssa tässä hankkeessa on mukana asiasta innostuneita, kokeneita yrittäjiä, jotka sijoittavat tähän hankkeeseen omaa rahaa”, sanoo rakennusneuvos Veli Hyyryläinen, Elementit-E Oy.

”Yrittäjät ovat pitkään toivoneet tällaista palvelu- ja kehitysalustaa. Yrityspalvelutalosta voi saada apua yrityksen perustamiseen, kasvuun tai kansainvälistymiseen, kaikki ”samalta luukulta”, sanoo Kymen Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläinen.

Kokonaisuuteen kuuluu vahva osaamisen ja kehittämisen läsnäolo korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten myötä. Talo tarjoaa myös tiloja oppilaitosten tarpeisiin, mukaan ovat tässä vaiheessa lähdössä LUT-yliopiston Kouvolan yksikkö, ammattikorkeakoulu XAMK, Eduko ja KRAO.

Asiantuntijapalvelujen lisäksi yrityksille tarjotaan mahdollisuus vuokrata yhteisöllisiä työtiloja, kokous- ja neuvottelutiloja sekä mahdollisuuksia erilaisten omien tilaisuuksien järjestämiseen.

”Elinkeinoelämän palveluiden koko kirjon tuominen saman katon alle yhdessä vahvojen oppilaitosten kanssa on ainutlaatuinen yhteistyön voimannäyte. Yritysten palveluiden yhden luukun lisäksi synnytämme uuden alustan entistä tiiviimmälle yritys-oppilaitosyhteistyölle”, sanoo toimitusjohtaja Kimmo Niemi Kouvola Innovation Oy.

Työllisyyspalvelut siirtyvät tämänhetkisen lainvalmistelutilanteen mukaan vuoden 2024 aikana kaupungeille. Kouvolassa työllisyyspalveluiden sijoittumista ja tulevia tiloja tarkastellaan vuosien 2022 ja 2023 aikana. Alkuvaiheessa, syksyllä 2022, kaupungin toiminnoista siirtyvät yrityspalvelutaloon kotoutumisen palvelut ja kansainvälinen työ sekä työllistämisen edistämisen palvelut. Työllistämisen palvelut ja asiantuntemus ovat olennainen osa talon palveluilmapiiriä – työ ja tekijät kohtaavat.

”Pidän erittäin merkittävänä asiana näin konkreettista yhteistyötä: Kinno, Kymen Yrittäjät ry, Kouvolan Liikemiesyhdistys ry ja Kymenlaakson kauppakamari sekä joukko yrittäjiä ovat yhdessä muodostaneet yhtiön ja sijoittaneet siihen. Tämä viestii vahvasti siitä, että halutaan luoda uutta elinvoimaa kaupunkiin. Toivon, että yrityspalvelutalosta syntyy kohtauspaikka, joka poikii erilaisia uusia avauksia”, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo.

”Osaavan työvoiman saatavuus, TKI-toiminnan volyymin kasvattaminen ja osaamisen kehittäminen ovat avainasemassa Kymenlaakson ja sen yritysten menestymisessä. Kauppakamari on ilolla mukana edistämässä näitä asioita ja meillä on suuret odotukset mm. lisääntyvän korkeakouluyhteistyön suhteen,” kertoo Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen.

Synergiaetua syntyy siitä, että osaaminen ja palvelut ovat saman katon alla ja resursseja voi jakaa eri toimijoille. Yrityspalvelutalo tarjoaa myös alustan kaikki ikäluokat tavoittavalle yrittäjyyskasvatukselle.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Jari Jaakkola

Kouvolan yrityspalvelutalo Oy:n omistajina on sekä julkisia että yksityisiä toimijoita. Kouvola Innovation Oy on mukana 50 % omistusosuudella, Kymen Yrittäjät ry, Kymenlaakson kauppakamari ja joukko yksityisiä yrittäjiä omistavat yhdessä toisen puolen yhtiön osakekannasta. Yhtiökokous valitsee 7-jäsenisen hallituksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin osapuolista riippumaton, ulkopuolinen asiantuntija, MBA, B.A. Jari Jaakkola. Hänen vahvaa osaamistaan ja verkostojaan käytetään muun muassa startup -yrityskulttuurin juurruttamiseksi Kouvolaan.

”Uskon oman yrityskokemukseni perusteella, että juuri tällaista yhteistyötä tarvitaan tutkimus- ja kehitystyön kaupallistamiseen ja yritysten elinvoimaisuuden lisäämiseen. Olen edellisessä roolissani pörssiyhtiö QPR Softwaren toimitusjohtajana sekä nykyisissä startup -yritysten neuvonantajan ja liikkeenjohdon konsultin rooleissani tutustunut pääkaupunkiseudulla toimitilaratkaisujen tarjontaan ja kehitykseen,” Jari Jaakkola kertoo.

”Monipuolisille, sosiaalisesti älykkäille työympäristöille sekä verkostoitumiselle on vahvaa kysyntää. Kun hyviin toimitilaratkaisuihin yhdistetään tiivis oppilaitosyhteistyö ja kattavat yrityspalvelut, syntyy mielestäni konkreettista lisäarvoa erityisesti kasvuyrityksille”, Jaakkola painottaa.

Tämä valtakunnallisestikin harvinainen julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteishanke tuottaa onnistuessaan lisää yhteistyötä, verkostoja, kehittämistä, oppilaitosyhteistyötä ja parantaa yrittäjyyden edellytyksiä.


Lisätietoa
Veli Hyyryläinen, rakennusneuvos, Elementit-E Oy, p. 040 9000 656

Kari Jääskeläinen, aluejohtaja, Kymen Yrittäjät ry, p. 044 058 1030

Marita Toikka, Kouvolan kaupunginjohtaja, p. 020 615 3100

Kimmo Niemi, toimitusjohtaja, Kouvola Innovation Oy, p. 020 615 8118

Marika Kirjavainen, toimitusjohtaja, Kymenlaakson Kauppakamari, p.  040 900 6651

Jari Jaakkola, Kouvolan Yrityspalvelutalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja,
p. 040 502 6397

Sivun alkuun