Ympäristönsuojelu valvoi vaarallisen jätteen tuottajia kesällä 2022

Tarkastetuista 25 kohteesta kuusi läpäisi tarkastuksen ilman huomautuksia. Lopuilla tarkastuksilla havaittiin toimenpidekehotuksiin johtaneita puutteita. Kehotuksista 50 % kohdistui puutteellisiin suoja-altaisiin ja 17 % puuttuviin siirtoasiakirjoihin.

Huoneessa öljytynnyreitä, putkia, letkuja ja laitteistoja.

Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on kesän 2022 aikana toteuttanut valvontatarkastuksia vaarallista jätettä tuottavissa yrityksissä. Kohteeksi valikoitui 25 yritystä, joihin suoritettiin tarkastus touko-elokuussa.

Valittujen yritysten joukosta löytyy mm. autokorjaamoja, LVI-huoltoyrityksiä ja logistiikka-alan toimijoita. Yritysten tiloihin suoritettiin tarkastus, jonka aikana käytiin läpi vaarallisten jätteiden ja muiden kemikaalien säilyttämiseen liittyviä asioita. Kuusi kohteista läpäisi tarkastuksen ilman huomautuksia. Lopuilla tarkastuksilla havaittiin toimenpidekehotuksiin johtaneita puutteita. Kehotusten perusteluina käytettiin yleisimmin Kouvolan ympäristönsuojelumääräyksiä.

Valtaosa toiminnanharjoittajista suhtautui tarkastukseen kiinnostuneesti ja osallistui aktiivisesti pohtimaan heille parhaita ratkaisuja ympäristönsuojelumääräysten toteuttamiseksi. Kaiken kaikkiaan tarkastukset hoituivat hyvässä yhteistyöhengessä.

Valvontahankkeen yhteenvetoa tehtäessä huomattiin, että toimenpidekehotuksien aiheissa toistuivat usein samat teemat. Kehotuksista 50 % kohdistui puutteellisiin suoja-altaisiin ja 17 % puuttuviin siirtoasiakirjoihin. Vastaavaa tehovalvontaa on tehty edellisen kerran vuonna 2018 jolloin tulokset olivat hyvin saman suuntaisia. Vuonna 2018 suoja-altaiden osuus kehotuksista oli niin ikään noin puolet.

Yleisimpiin puutteisiin liittyen olisikin hyvä muistaa, että vaarallisen jätteen varastointi täytyy toteuttaa siten, ettei normaalitilanteesta tai onnettomuudesta aiheudu riskiä ympäristön pilaantumiselle. Ulos sijoitettu yksivaippainen säiliö vaatii alleen suoja-altaan, jonka tilavuus vastaa vähintään suurimman siihen sijoitetun säiliön tilavuutta. Sisätiloissa suoja-allas ei aina ole tarpeellinen, mikäli jätesäiliö on sijoitettu viemäröimättömään tilaan, joka on varustettu reunakorokkein tai lattiakaadoin.

Toimenpidekehotusten määrästä voidaan päätellä valvontatarkastusten olevan tarpeen myös jatkossa. Tähän asti valvonta on kohdistunut vain tarkasti rajatuille alueilla, mutta jatkossa valvontakohteita onkin syytä etsiä myös uusilta alueilta.

Lisätietoja:

Vilma Toimela, vs. ympäristötarkastaja, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8032, vilma.toimela@kouvola.fi

Sivun alkuun