Ympäristö 2030 on koko Kouvolan ohjelma

Kouvolan uusi ympäristöohjelma voi paitsi parantaa ympäristön tilaa myös edistää kaupungin elinvoimaa. Se kannustaa uusiin toimintatapoihin, kehittämään uudenlaista yritystoimintaa sekä asukkaiden väliseen yhteisöllisyyteen. Laaja-alaisesti valmisteltu ohjelma heijastaa alueella vallitsevaa näkemystä siitä, miten voimme vastata keskeisiin ympäristöhaasteisiin.

Kouvolan uusi ympäristöohjelma Ympäristö 2030 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa helmikuussa. Ohjelman kolme keskeistä päämäärää ovat hiilineutraalisuus, luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja kiertotalouden lisääminen

Kuluvan vuoden aikana Kouvolan kaupunki edistää:

hiilineutraalisuutta

  • lisäämällä energiatehokkuutta kaupungin toimipisteissä
  • vähentämällä ruokahävikkiä kaupungin ruokapalveluissa
  • lisäämällä uusiutuvien polttoaineiden osuutta kaukolämmön tuotannossa (KSS Energia Oy)
  • tekemällä kokeiluja joukkoliikenteen käyttömäärien lisäämiseksi
  • metsittämällä 10 ha avoimia alueita

luonnon monimuotoisuutta

  • vahvistamalla luontokosketusta varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
  • lisäämällä luonnonsuojelualueita (Niivermäen laajennus)
  • edistämällä rakennettujen alueiden luonnon monimuotoisuutta

kiertotaloutta

  • tehostamalla purkumateriaalin hyödyntämistä esim. väylärakenteissa.

Ohjelman päämäärät toteuttavat kaupunkistrategiassa asetettuja tavoitteita. Kouvola liittyi vuonna 2019 hiilineutraalien kuntien foorumiin (Hinku) ja Ympäristö 2030 ohjaa myös Hinku-tavoitteiden saavuttamista.

Ympäristöohjelma on valmisteltu kuudessa eri teemoja käsittelevässä työpajassa, joissa oli yhteensä 140 osallistujaa kaupunkikonsernista, luottamushenkilöistä ja sidosryhmistä. Työpajoissa perehdyttiin keskeisiin teemoihin asiantuntija-alustuksen kautta ja työstettiin ryhmissä tavoitetilaa sekä tarvittavia toimenpiteitä vuoteen 2030.

Kouvola sitoutuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Ympäristö 2030 –ohjelman myötä Kouvolan kaupunki sitoutuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin eli Suomen Sitoumus2050 -järjestelmään yhdessä hiilineutraalisuustavoitteen kanssa.

Kestävän kehityksen sitoumuksia voivat tehdä myös kaikki yritykset, yhteisöt ja yksityiset kansalaiset osoitteessa www.sitoumus2050.fi. Oman sitoumuksen voi liittää osaksi Kouvolan sitoumusta.

Sivustolla voi sitoumuksiin tutustumisen lisäksi mitata oman hiilijalanjälkensä ja tehdä oman suunnitelmansa arjen teoista kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kestävän kehityksen perustavoite on turvata ihmiskunnalle nyt ja tulevaisuudessa hyvän elämisen mahdollisuudet. Se tarkoittaa mm. luonnonvarojen kestävää käyttöä, varovaisuusperiaatteen noudattamista luontovaikutusten osalta, kestävää ja oikeudenmukaista taloudenpitoa sekä riittävää ruoka- ja terveydenhuoltoa ja köyhyyden vähentämistä.

YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda2030 on kiteytetty 17 tavoitteeseen, jotka kattavat kestävän kehityksen eri osa-alueet. Suomessa Agenda2030:n toteuttamisessa keskeiseksi välineeksi on valittu yhteiskuntasitoumus, jossa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.

Lisätietoa:

Ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, 020 615 6755, timo.martikainen@kouvola.fi

www.kouvola.fi//ymparistoohjelma

Sivun alkuun