Yleisten uimarantojen veden laatu

Kunnan ylläpitämiä uimarantoja on Kouvolassa 12 ja Iitissä 5. Lisäksi Kouvolassa on yksi yksityisen tahon ylläpitämä uimaranta. Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut valvoo uimarantojen asianmukaisuutta ja uimaveden laatua. Uimakausi on 15.6. - 31.8. välinen ajanjakso.

Yleiset uimarannat

Uimavesidirektiivin vaatimukset on sisällytetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiin yleisistä uimarannoista ja pienistä yleisistä uimarannoista. Asetukset pohjautuvat terveydensuojelulakiin. Jako pieneen ja suureen määritellään kävijämäärän mukaan. Suurella rannalla (ns. EU-uimaranta) arvioidaan käyvän uimakauden aikana huomattava määrä uimareita. Kouvolan seudulla on EU-rantoja neljä: Koivusaari, Käyrälampi, Särkät ja Venna.

Uimavesinäytteet sekä syanobakteeri- eli sinilevätilanne

Uimarantoja koskevien asetusten taustalla on uimareiden terveyden suojelu. Asetusten sisältämät Escherichia coli -bakteerin ja suolistoperäisten enterokokkien sekä syanobakteerien toimenpiderajat ovat samat suurille ja pienille yleisille uimarannoille.

Uimavesinäytteet otetaan seurantakalenterin mukaisesti EU-rannoilta neljä kertaa kesässä ja pieniltä uimarannoilta kolme kertaa uimakauden aikana. Suunnitellut näytteenottoviikot ovat 23, 26, 30 ja 33. Tarvittaessa otetaan lisänäytteitä.

Heinäkuussa otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla Kouvolan ja Iitin yleisillä uimarannoilla.

Syanobakteereista eli sinilevästä tehtiin havaintoja Kouvolassa Sompasen uimarannalla, Lappalanjärvellä Särkkien uimarannalla sekä Koivusaaren uimarannalla. Iitissä sinilevää havaittiin Urajärven uimarannalla, Lyöttilän Pytynlahden uimapaikalla sekä Sääskjärven Tuulispään uimapaikalla.

Uimavesien lämpötilat olivat viikolla 30 keskimäärin 23.3 °C(vaihteluväli 20,4 – 26,0 °C).

Suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli

Suolistoperäisiä enterokokkeja ja Escherichia colia esiintyy muun muassa ihmisten ja tasalämpöisten eläinten ulosteissa.

Enterokokkeja on yleisesti myös maaperässä, joten ne voivat olla peräisin myös näytteenottopaikan ympäristöstä. Enterokokit säilyvät ympäristössä hyvin ja siksi niiden suuri määrä voi kertoa jo kauan ennen näytteenottohetkeä tapahtuneesta saastumisesta.

Koliformisiin bakteereihin kuuluva Escherichia coli -bakteeri ilmentää puolestaan tuoretta ulostesaastutusta ja on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai eläinten ulosteesta. E. coli -bakteeria pidetään hygieniaindikaattoreista parhaana, koska sillä on suorin yhteys mahdollisiin terveysriskeihin kuten esimerkiksi vesivälitteiseen suolistoinfektioon.

Uimarantoja koskevia tiedotteita ja uimavesituloksia

Uimarantavettä koskevia tiedotteita ja uimavesituloksia on nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla. Lisäksi niitä voi seurata Internetissä: https://www.kouvola.fi/uimarantojentutkimustodistukset tai www.iitti.fi/uimarannat-ja-avantouinti
Kouvolan kaupungin yleisten uimarantojen ja -paikkojen sijainti karttapalvelusta osoitteessa http://kartta.kouvola.fi (kohdasta Palveluhaku, valitse Uimarannat, Hae).

Sivun alkuun