Yleisten uimarantojen uimaveden laatu

Poika hyppää laiturilta Käyrälampeen

Kesäkuussa otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla Kouvolan ja Iitin yleisillä uimarannoilla. Sinilevästä on tehty havaintoja Kouvolassa Sompasen uimarannalla sekä Lappalanjärvellä Särkkien ja Valkealan kirkonkylän uimarannoilla.

Yleisten uimarantojen uimaveden laatu

Kunnan ylläpitämiä uimarantoja on Kouvolassa 20 ja Iitissä 7. Lisäksi Kouvolassa on yksi yksityisen tahon ylläpitämä uimaranta. Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut valvoo uimarantojen asianmukaisuutta ja uimaveden laatua. Uimakausi on 15.6. – 31.8. välinen ajanjakso.

Yleiset uimarannat

Uimavesidirektiivin vaatimukset on sisällytetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiin yleisistä uimarannoista ja pienistä yleisistä uimarannoista. Asetukset pohjautuvat terveydensuojelulakiin. Jako pieneen ja suureen määritellään kävijämäärän mukaan. Suurella rannalla (ns. EU-uimaranta) arvioidaan käyvän uimakauden aikana huomattava määrä uimareita. Kouvolan seudulla on edelliseen vuoteen verrattuna tullut yksi EU-ranta lisää eli niitä on nykyään neljä: Koivusaari, Käyrälampi, Särkät ja Venna.

Uimavesinäytteet sekä syanobakteeri- eli sinilevätilanne

Uimarantoja koskevien asetusten taustalla on uimareiden terveyden suojelu. Asetusten sisältämät Escherichia coli -bakteerin ja suolistoperäisten enterokokkien sekä syanobakteerien toimenpiderajat ovat samat suurille ja pienille yleisille uimarannoille.

Uimavesinäytteet otetaan seurantakalenterin mukaisesti EU-rannoilta neljä kertaa kesässä ja pieniltä uimarannoilta kolme kertaa uimakauden aikana. Suunnitellut näytteenottoviikot ovat 23, 25, 29 ja 32. Tarvittaessa otetaan lisänäytteitä kuten esimerkiksi Sihvakan uimarannalla tehtiin 10.6.2019 terveyshaittaepäilyn johdosta. Sihvakan vedessä ei tuolloin havaittu laatupoikkeamia.

Kesäkuussa otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla Kouvolan ja Iitin yleisillä uimarannoilla.

Syanobakteereista eli sinilevästä on tehty havaintoja Kouvolassa Sompasen uimarannalla sekä Lappalanjärvellä Särkkien ja Valkealan kirkonkylän uimarannoilla. Iitissä sinilevää on havaittu Urajärven, Huutotöyryn ja Levijärven uimarannoilla.

Uimavesien lämpötilat olivat viikolla 25 keskimäärin 20,1 °C
(vaihteluväli 16,5 – 23,1 °C).

Suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli

Suolistoperäisiä enterokokkeja ja Escherichia colia esiintyy muun muassa ihmisten ja tasalämpöisten eläinten ulosteissa.

Enterokokkeja on yleisesti myös maaperässä, joten ne voivat olla peräisin myös näytteenottopaikan ympäristöstä. Enterokokit säilyvät ympäristössä hyvin ja siksi niiden suuri määrä voi kertoa jo kauan ennen näytteenottohetkeä tapahtuneesta saastumisesta.

Koliformisiin bakteereihin kuuluva Escherichia coli -bakteeri ilmentää puolestaan tuoretta ulostesaastutusta ja on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai eläinten ulosteesta. E. coli -bakteeria pidetään hygieniaindikaattoreista parhaana, koska sillä on suorin yhteys mahdollisiin terveysriskeihin kuten esimerkiksi vesivälitteiseen suolistoinfektioon.

Uimarantoja koskevia tiedotteita ja uimavesituloksia

Uimarantavettä koskevia tiedotteita ja uimavesituloksia on nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla. Lisäksi niitä voi seurata Internetissä: www.kouvola.fi/uimarannat tai
www.iitti.fi/uimarannat-ja-avantouinti
Katso Kouvolan kaupungin yleisten uimarantojen ja -paikkojen sijainti karttapalvelusta.

Lisätietoja:
terveystarkastaja Juha Järvinen
puh 020 615 7996
Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut

Sivun alkuun