Yleisten uimarantojen uimaveden laatu – elokuun tulokset hyvät

Elokuussa otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla uimarannoilla. Millään uimarannalla ei havaittu syanobakteereja eli sinilevää. Myöskään järvisyyhyä ei ole uimareille enää aiheutunut uimarannoilla.

Kaupungin ylläpitämiä uimarantoja on Kouvolassa 11. Lisäksi on kaksi yksityisen tahon ylläpitämää uimarantaa. Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut valvoo uimarantojen asianmukaisuutta ja uimaveden laatua. Uimakausi on 15.6. – 31.8. välinen ajanjakso.

Poika sukeltaa laiturilta veteen. Tyttö rappusilla.Aurinkoinen sää. Taustalla uimaranta.

Yleiset uimarannat

Uimarannat jaotellaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksien mukaisesti yleisiin uimarantoihin ja pieniin yleisiin uimarantoihin. Jako pieniin ja suuriin uimarantoihin määritellään kävijämäärän mukaan. Suurella rannalla (ns. EU-uimaranta) arvioidaan käyvän uimakauden aikana huomattava määrä uimareita. Kouvolan seudulla on EU-rantoja neljä: Käyrälampi, Särkät, Venna ja Koivusaari.

Uimavesinäytteet sekä syanobakteeri- eli sinilevätilanne

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset yleisistä uimarannoista ja pienistä yleisistä uimarannoista määrittelevät uimaveden laatuvaatimukset. Asetukset pohjautuvat terveydensuojelulakiin ja asetusten taustalla on uimareiden terveyden suojelu. Asetusten sisältämät Escherichia coli -bakteerin ja suolistoperäisten enterokokkien sekä syanobakteerien toimenpiderajat ovat samat suurille ja pienille yleisille uimarannoille.

Uimavesinäytteet otetaan seurantakalenterin mukaisesti EU-rannoilta neljä kertaa kesässä ja pieniltä uimarannoilta kolme kertaa uimakauden aikana. Kesän 2021 näytteenottoviikot olivat 22, 24, 28 ja 32.

Elokuussa otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla uimarannoilla. Millään uimarannalla ei havaittu syanobakteereja eli sinilevää. Myöskään järvisyyhyä ei ole uimareille enää aiheutunut uimarannoilla.

Uimavesien lämpötilat olivat viikolla 32 keskimäärin 19,5 °C (vaihteluväli 18,7 – 20,1 °C).

Suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia-coli

Suolistoperäisiä enterokokkeja ja Escherichia colia esiintyy muun muassa ihmisten ja tasalämpöisten eläinten ulosteissa. Enterokokkeja on yleisesti myös maaperässä, joten ne voivat olla peräisin myös näytteenottopaikan ympäristöstä. Enterokokit säilyvät ympäristössä hyvin ja siksi niiden suuri määrä voi kertoa jo kauan ennen näytteenottohetkeä tapahtuneesta saastumisesta.

Koliformisiin bakteereihin kuuluva Escherichia coli -bakteeri ilmentää puolestaan tuoretta ulostesaastumista ja on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai eläinten ulosteesta. E-coli -bakteeria pidetään hygieniaindikaattoreista parhaana, koska sillä on suorin yhteys mahdollisiin terveysriskeihin kuten esimerkiksi vesivälitteiseen suolistoinfektioon.

Uimavesiä koskevat tiedotteet ja uimavesitulokset

Uimarantavettä koskevia tiedotteita ja uimavesituloksia on nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla.

Lisäksi tutkimustuloksia voi seurata Kouvolan kaupungin verkkosivuilla.

Tarkempia tietoja Kouvolan kaupungin yleisten uimarantojen varusteluista ja sijainneista verkkosivuilla.

Lisätietoa

Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut

terveystarkastaja Mari Järvinen, puh 020 615 8074

Sivun alkuun