Yleisten uimarantojen uimaveden laatu

Kaupungin ylläpitämiä uimarantoja on Kouvolassa 11. Lisäksi on kaksi yksityisen tahon ylläpitämää uimarantaa. Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut valvoo uimarantojen asianmukaisuutta ja uimaveden laatua. Uimakausi on 15.6. - 31.8. välinen ajanjakso.

Yleiset uimarannat

Käyrälampi, lapsi hyppää veteen

Uimarannat jaotellaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksien mukaisesti yleisiin uimarantoihin ja pieniin yleisiin uimarantoihin. Jako pieniin ja suuriin uimarantoihin määritellään kävijämäärän mukaan. Suurella rannalla (ns. EU-uimaranta) arvioidaan käyvän uimakauden aikana huomattava määrä uimareita. Kouvolan seudulla on EU-rantoja neljä: Käyrälampi, Särkät, Venna ja Koivusaari.

Uimavesinäytteet sekä syanobakteeri- eli sinilevätilanne

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukset yleisistä uimarannoista ja pienistä yleisistä uimarannoista määrittelevät uimaveden laatuvaatimukset. Asetukset pohjautuvat terveydensuojelulakiin ja asetusten taustalla on uimareiden terveyden suojelu. Asetusten sisältämät Escherichia coli -bakteerin ja suolistoperäisten enterokokkien sekä syanobakteerien toimenpiderajat ovat samat suurille ja pienille yleisille uimarannoille.

Uimavesinäytteet otetaan seurantakalenterin mukaisesti EU-rannoilta neljä kertaa kesässä ja pieniltä uimarannoilta kolme kertaa uimakauden aikana. Suunnitellut näytteenottoviikot ovat 22, 24, 28 ja 32. Tarvittaessa otetaan lisänäytteitä.

Heinäkuussa otettujen näytteiden mikrobiologinen laatu oli hyvä miltei kaikilla uimarannoilla. Ainoastaan Korjärven uimarannalla Inkeroisissa uimaveden mikrobiologinen laatu oli heikentynyt. Korjärven uimarannalla todettiin laatuvaatimukset ylittävä määrä enterokokki-bakteereja. Korjärven uimarannalla uimapaikkoina on sekä järvi että lampi. Laatu on huonontunut järven uimavedessä. Tilannetta seurattiin lisänäytteillä. Lisänäyte täytti laatuvaatimukset, joten suositus uimisen välttämisestä voidaan purkaa.

Syanobakteereista eli sinilevästä tehtiin havaintoja Koivusaaren ja Sompasen uimarannalla sekä Valkealan kirkonkylän Likolammen uimarannalla. Kesäkuussa havaintoja tehtiin lisäksi Jokelan uimarannalla sekä Lappalanjärven Särkkien ja Valkealan kirkonkylän uimarannoilla. Syanobakteerien määrä oli kaikilla havaintokerroilla hyvin vähäinen.

Uimavesien lämpötilat olivat viikolla 28 keskimäärin 26,2 °C (vaihteluväli 24,0 – 27,1 °C).

Suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia-coli

Suolistoperäisiä enterokokkeja ja Escherichia colia esiintyy muun muassa ihmisten ja tasalämpöisten eläinten ulosteissa. Enterokokkeja on yleisesti myös maaperässä, joten ne voivat olla peräisin myös näytteenottopaikan ympäristöstä. Enterokokit säilyvät ympäristössä hyvin ja siksi niiden suuri määrä voi kertoa jo kauan ennen näytteenottohetkeä tapahtuneesta saastumisesta.

Koliformisiin bakteereihin kuuluva Escherichia coli -bakteeri ilmentää puolestaan tuoretta ulostesaastumista ja on peräisin lähes yksinomaan ihmisten tai eläinten ulosteesta. E-coli -bakteeria pidetään hygieniaindikaattoreista parhaana, koska sillä on suorin yhteys mahdollisiin terveysriskeihin kuten esimerkiksi vesivälitteiseen suolistoinfektioon.

Järvisyyhy

Heinäkuun aikana osa Käyrälammen ja Vennan uimarannalla uineista on saanut järvisyyhyyn viittaavia iho-oireita. Uimarannan ilmoitustauluille on laitettu tiedotteet asiasta. Järvisyyhyn aiheuttaa imumadon toukat, jotka ovat vesilintujen loisia. Kotilot toimivat imumadon toukkien väli-isäntinä. Etsiessään uutta isäntää toukat voivat erehdyksissään tunkeutua vedessä ihmisen ihon läpi aiheuttaen yliherkkyysreaktion. Toukat eivät kuitenkaan pysty kehittymään ihmisessä.

Oireena on kutiava, näppyläinen ihottuma. Reaktion voimakkuus vaihtelee eri ihmisillä. Järvisyyhy paranee itsestään. Kutina voi hellittää muutamassa tunnissa, mutta näppylöiden häviämiseen voi kulua pitempikin aika. Kutinaa voi lievittää apteekista saatavilla ihovoiteilla.

Uimavesiä koskevat tiedotteet ja uimavesitulokset

Uimarantavettä koskevia tiedotteita ja uimavesituloksia on nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla. Lisäksi niitä voi seurata Internetissä:
https://www.kouvola.fi/uimarantojentutkimustodistukset

Tarkempia tietoja Kouvolan kaupungin yleisten uimarantojen varusteluista ja sijainneista:
https://www.kouvola.fi/uimarannat

Lisätietoja:

Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut
terveystarkastaja Mari Järvinen, puh 020 615 8074

Sivun alkuun