Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen Kouvolassa 1.6.–30.6.2020

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää 1.6.2020 alkaen tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueensa kuntien alueella sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää 1.6.2020 alkaen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, mutta enintään 500 henkilöä edellyttäen, että yleisötilaisuus tai yleinen kokous toteutetaan noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamaa ohjetta: Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä, THL / OKM, 14.5.2020

Määräys on voimassa ajalla 1.6.2020 –30.6.2020.

Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina järjestäjän vastuulla.

Kaikki yli 500 henkilön yleisötilaisuudet kielletään poikkeuksetta 31.7.2020 saakka. Loppukesän tilannetta arvioidaan kesäkuun aikana. 

Yleisötilaisuuden tai tapahtuman järjestäjän tulee huomioida erityisesti seuraavat ohjeet:

• Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus yleisötilaisuuksissa, yleisissä kokoontumisissa ja julkisissa tiloissa tulee turvata. Henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m.

• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

• Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.

• Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin aiheesta löytyy myös aluehallintoviraston internet-sivuilta.

Lisätietoja:
Turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén, Kouvolan kaupunki
johanna.franzen@kouvola.fi, puh. 020 615 9019

Sivun alkuun