Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen Kouvolassa 1.-30.9.2020

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi tapahtumien henkilömäärärajoitus on syyskuun ajan 50 henkilöä. Yli 50 henkilön tapahtumia saa myös järjestää, jos noudattaa viranomaisten antamaa ohjeistusta.

Aluehallintovirastot ovat 24.8.2020 tehneet tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä 1.9.2020 alkaen ja ne ovat voimassa 30.9.2020 saakka.

Jos osallistujia on alle 50 henkilöä:

Sisätiloissa ja ulkotiloissa voidaan järjestää alle 50 henkilön kokoontumisia, kokouksia ja tapahtumia. Järjestelyissä tulee ottaa huomioon THLn yleiset koronavirukseen liittyvät ohjeistukset.

Jos osallistujia on yli 50 henkilöä:

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, edellyttäen että yleisötilaisuus tai yleinen kokous toteutetaan noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamaa ohjetta. Yleisötilaisuudelle tai yleiselle kokoukselle ei aseteta enimmäisosallistujarajaa.

Lue Aluehallintoviraston päätös kokonaisuudessaan.

Noudata voimassa olevia ohjeita

Kouvolan kaupunki edellyttää, että kaupungin tiloissa ja alueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa, tapahtumissa ja yleisissä kokouksissa noudatetaan voimassa olevia tartuntatautiviranomaisten antamia ohjeita. Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjän vastuulla.

Koronatilanteen lisäksi tapahtumajärjestäjien tulee huomioida myös muut tapahtuman edellyttämät turvallisuusilmoitukset ja -suunnitelmat, joista on kerrottu Kouvolan kaupungin ohjeissa tapahtumajärjestäjille.

Jos tarvitset apua turvallisen tapahtuman tai yleisötilaisuuden suunnitteluun, ota yhteyttä!

turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén, Kouvolan kaupunki, johanna.franzen@kouvola.fi, puh. 020 615 9019

Sivun alkuun