Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroissa ilmennyt virheitä – Verohallinto korjaamassa asiaa

Verohallinto keräsi kunnilta marraskuussa tiedot vuoden 2022 kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteista. Tällä hetkellä Verohallinnossa tulostetaan kiinteistöveropäätöksiä.

Päätöksiä tulostettaessa on tullut ilmi muutamia tapauksia, joissa kunta on ilmoittanut verohallintoon väärin yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentin. Virheen seurauksena yleishyödyllisille yhteisöille on määrätty kiinteistöveroa yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan, vaikka kunta olisi päättänyt toisin.

Kouvolan osalta ilmoittamisessa on tapahtunut  juuri edellä kuvattu tekninen virhe.  Kaupungin talouspalvelut on ilmoittanut asiasta verohallintoon, joka korjaa virheelliset tiedot. Kouvolassa yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero on 0 %.

Kouvolalaisten kiinteistöjen verotus menee siis tältä osin oikein, eikä asiakkaiden tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä asian suhteen.

Kouvolan kaupunki pahoittelee tilanteen aiheuttamaa vaivaa ja turhaa huolta.

Sivun alkuun