Yhteistoimintamenettelyn neuvottelutuloksena lomautukset ja 17 henkilötyövuoden vähentäminen vuonna 2020

Kouvolan kaupungin työvoiman vähentämistä koskeva yhteistoimintamenettely päättyi tänään maanantaina 9. joulukuuta. Syntyneeseen neuvottelutulokseen sisältyy kaupungin henkilöstö lomautus pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi vuonna 2020 ja 17 henkilötyövuoden pysyvä vähentäminen.

Lomautuksesta ensi vuonna saatava säästö on 5,5 miljoonaa euroa. Lisäksi henkilöstövähennyksillä saavutetaan 0,9 miljoonan euron pysyvä henkilöstösäästö.

– Vähennykset ovat merkittäviä etenkin ottaen huomioon sen, että kävimme keväällä jo yhdet yt-neuvottelut, joiden seurauksena henkilöstö vähenee vuosien 2019-2020 aikana 111 henkilötyövuodella, Kouvolan kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Karhu sanoo.

Henkilöstövähennyksistä 6 henkilötyövuotta kohdistuu konsernipalveluihin, 4,5 henkilötyövuotta kasvatukseen ja opetukseen sekä 6,5 henkilötyövuotta asuminen ja ympäristö -toimialalle.

Vähennykset saavutetaan pääosin eläkkeelle siirtymistä hyödyntämällä, määräaikaisia vähentämällä sekä jättämättä täyttämättä syksyn 2019 aikana vapautuneita virkoja ja tehtäviä, joiden palkkausmääräraha on varattu vuoden 2020 talousarvioon. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotaan enintään viisi henkilöä. Irtisanomiset kohdistuvat lähinnä hallinto- ja toimistotehtäviin, ja ne on tarkoitus toteuttaa tammikuun loppuun mennessä. Ennen irtisanomista kartoitetaan kuitenkin eläkemahdollisuudet sekä viranhaltijalain tai työsopimuslain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.

Mahdollisilla lomautuksilla on vaikutuksia kaupungin palveluihin. Tarkoituksena on kuitenkin turvata lakisääteiset palvelut ja asiakasturvallisuus lomautuksista huolimatta.

Neuvottelutulos kaupunginhallitukseen 16. joulukuuta

Mikäli kaupunginhallitus ​hyväksyy neuvottelutuloksen 16. joulukuuta kokouksessaan, palvelukohtaiset lomautussuunnitelmat valmistellaan päätettäväksi tammi-helmikuussa kokoontuville lautakunnille ja konsernipalvelujen osalta kaupunginhallitukselle.

Lomautusajoissa suurimman poikkeuksen kolmen viikon pääsäännöstä muodostaa kasvatuksen ja opetuksen hoito- ja opetushenkilöstö, jonka lomautusaika on esityksessä enintään kaksi viikkoa.Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opetushenkilöstön lomautusajat ovat kaksi viikkoa tai lyhyempiä. Luokkamuotoisen erityisopetuksen pienryhmien opettajien lomautusaika on viikko, ja kuntatason luokkamuotoisen erityisopetuksen henkilöstöä ei lomauteta lainkaan.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja hoitajien lomautusajaksi esitetään kahta viikkoa.

Opetushenkilöstön lomautusta järjestettäessä hyödynnetään vuodesta 2013 saatuja kokemuksia

– Toisin kuin julkisessa keskustelussa ajoittain esitetään, opetushenkilöstön lomauttaminen ei ole opetusta koskevan lainsäädännön vastaista. Kunnalla on kuitenkin velvollisuus huolehtia siitä, että opetukseen osallistuvan oikeudet toteutuvat lomautuksista huolimatta. Kouvolan kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi toteaa. Niemi muistuttaa, että Kouvolassa opettajien lomautus on toteutettu kerran aikaisemmin, vuonna 2013, ja tästä saatuja kokemuksia hyödynnetään myös ensi vuonna mahdollisesti toteutettavia lomautuksia suunniteltaessa.

Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Helena Kuusiston mukaan lomautukset ovat varhaiskasvatuksessa toteutettavissa vain kesä- ja heinäkuussa.

– Suljemme päiväkoteja ja keskitämme palveluja kesäaikana tavanomaista enemmän, Kuusisto toteaa.

Lisätietoja:

Kouvolan kaupungin henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu@kouvola.fi

Kouvolan kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi@kouvola.fi

Sivun alkuun