Yhteistoimintamenettely alkaa perjantaina 26.4.

Kaupunki hakee tiukassa taloustilanteessa säästökeinoja. Kaupunginhallitus päätti valittavista talouden sopeuttamiskeinoista 15.4. kokouksessaan. Ensimmäisenä käynnistyy henkilöstön vähentämistä koskeva yt-menettely. Sen lisäksi tehdään muun muassa palveluverkkotarkastelua, ei-lakisääteisten palvelujen ja avustusten kriittistä tarkastelua sekä kiinteistökartoitus.

Kouvolan kaupunki tasapainottaa talouttaan. Sopeutustarve on 20 miljoonaa euroa vuodessa.

– Syntynyt tasapainotustarve on seurausta toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista, vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell toteaa.
Sopeuttamista tehdään eri toimenpitein, joista ensimmäiseksi käynnistyy henkilöstön vähentämistä koskeva yt-menettely. Se alkaa perjantaina 26. huhtikuuta. Yt-menettelyn käynnistämisestä päätti kaupunginhallitus 15. huhtikuuta kokouksessaan.

Yt-menettelyn vähimmäiskesto on kuusi viikkoa

Yhteistoimintamenettely kestää vähintään kuusi viikkoa. Yt-neuvottelut käydään kaupungin yhteistyöryhmässä. Henkilöstövähennyksiä pyritään toteuttamaan ensisijaisesti hyödyntämällä eläke- ja muuta poistumaa sekä määräaikaisen henkilöstön vähentämisen kautta.

Kaupunginhallitus asetti päätöksessään yt-menettelyn tavoitteeksi 4,0 miljoonan euron kustannussäästön vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän lisäksi tavoitellaan 2,5 miljoonan lisäsäästöä vuoden 2021 loppuun mennessä. Yhteensä tavoitteena on saada kustannussäästöjä noin 6,5 miljoonalla eurolla.

Tavoiteltu säästö vastaa noin 100 henkilötyövuoden vähennystä vuoden 2020 loppuun mennessä ja sen lisäksi vielä 60 henkilötyövuoden vähennystä vuoden 2021 loppuun mennessä. Vähennys tarkoittaa kokonaisuudessaan 160 henkilötyövuotta. Samassa yhteydessä tarkastellaan organisaatiota ja sen esimiestasoja. Tavoitteen toteutumisen osalta otetaan huomioon vuoden 2019 alusta alkaen toteutuneet henkilöstövähennykset.

Lisätietoja:
vs. kaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell@kouvola.fi
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu@kouvola.fi

Sivun alkuun