Yhdyskuntatekniikan kunnossapidon lomautuksilla vaikutusta liikenne- ja puistoalueiden hoitotasoon

Yhdyskuntatekniikan kunnossapidon lomautusten vaikutukset näkyvät kuntalaisille mm. katujen, puistojen ja leikkipaikkojen hoitotason laskuna. Liikennepuistoa ei avata kaudella 2020 lainkaan.

Yhdyskuntatekniikan kunnossapidon lomautukset ovat alkaneet 6.3.2020. Kunnossapidon lomautus koskee n. 80 henkilöä, jotka työskentelevät liikenne- ja puistoalueiden kunnossapidossa. Lomautukset on porrastettu vaiheittain maaliskuun ja lokakuun väliselle ajalle. Lomautusten lisäksi myös vuosilomat on pidettävä. Käytännössä koko em. aikaväli toimitaan vajaalla henkilöstöllä.

Lomautusten vaikutukset näkyvät maalis – lokakuun aikana mm. seuraavasti:

  • Yleisten alueiden hoitotasoa joudutaan laskemaan (kadut, puistot, liikennevihreä, leikkipaikat ja muut yleiset alueet).
  • Alueiden puhtaanapidon taso laskee (roskien keräys, roska-astioiden tyhjennys, graffittien poisto, ilkivallan jälkien korjaus, pesut ym.).
  • Vauriokorjauksissa on viivettä. Vaaraa aiheuttavat vauriot pyritään korjaamaan välittömästi. Reunakivivauriot, pienet kuopat, kolhut yms. korjataan resurssien puitteissa.
  • Ajoratamerkinnöissä tulee esiintymään viivettä.
  • Liikennepuistoa ei avata kaudella 2020 lainkaan. Liikennepuiston vaatima henkilöstöresurssi tarvitaan mm. alueiden puhtaanapidossa, nurmikoiden ja istutusten hoidossa ja ilkivallan jälkien korjauksessa.
  • Vain kävelykatu Manskin vesiaihe avataan kesäkaudella 2020. Muita suihkulähteitä ei avata, koska ne vaativat jatkuvaa valvontaa ja huoltoa myös ilkivallasta johtuen. Lisäksi mm. energiakustannuksissa syntyy säästöjä.
  • Henkilöstön tavoitettavuus on normaalia heikompi.

Taustaa

Kouvolan kaupunginhallitus päätti joulukuussa kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön lomauttamisesta vuonna 2020 pääsääntöisesti kolmeksi viikoksi. Lomautusten perusteena ovat taloudelliset syyt. Kouvolan kaupungilla on kuluvana vuonna pakottava tarve kustannusten vähentämiseen.

Lomautukset pyritään toteuttamaan siten, että niistä olisi palvelutoiminnalle mahdollisimman vähän haittaa. Lomautukset on suunniteltu toteutettavaksi siten, että lomautuksista huolimatta järjestetään lakisääteiset palvelut, hoidetaan viranomaistehtävät ja täytetään sopimusvelvoitteet.

Lomautussuunnitelmia muutetaan tarpeen vaatiessa lomautuksen aikanakin, mikäli asiakasturvallisuus olisi vaarantumassa tai lomautus johtaisi lain rikkomiseen.

Lisätietoja:
Kunnossapitopäällikkö Jukka Perttula, puh. 020 615 7603, jukka.perttula@kouvola.fi
Puistomestari Minna Vanhala, puh. 020 615 7119, minna.vanhala@kouvola.fi
www.kouvola.fi/lomautukset

Sivun alkuun