Yhdenvertaisuutta vahvistetaan Kouvolassa

Ihmisiä monista eri kulttuureista ryhmäkuvassa Kouvolankadulla

Kouvolan kaupunki haluaa nostaa esiin yhdenvertaisuutta ja vahvistaa sen toteutumista kaupungissa. Ensimmäisenä teemana nostetaan esiin monikulttuurisuus Kouvolan vahvuutena. Kaupunki kutsuu yhteisöt, kuntalaiset ja paikallismedian mukaan yhteistyöhön yhdenvertaisuuden tukemiseksi.

Kouvola on monikulttuurinen kaupunki. Viime vuoden lopun tietojen mukaan Kouvolassa oli 3470 vieraskielistä asukasta. Maahanmuuttajia on tullut eniten Venäjältä ja Virosta, yhteensä yli 900. Thaimaasta ja Somaliasta on saapunut yhteensä 254 ihmistä. Kotoutumiskoulutuksen on aloittanut tänä vuonna 139 ihmistä, viime vuonna aloittaneita oli 250. Vieraskielisten määrä on vähentynyt Kouvolassa neljä vuotta peräkkäin.

Kotoutumista tukemaan avattiin maanantaina 16.11.2020 maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapiste Moona. Kyseessä on Kouvolankatu 14:ssa sijaitseva matalan kynnyksen palvelupiste, joka on auki arkisin klo 9–12 ja 13–15.30. Tällöin Moonassa neuvotaan Kouvolaan muuttaneita ihmisiä arkipäivän asioissa, kuten tietoa eri palveluista ja harrastusmahdollisuuksista. Keskiviikkoisin palvelupiste on avoinna vain ajanvarauksella.

Neuvontapisteen toimintaa rahoittaa valtio. Kyseessä on hanke, jossa Kouvolan kaupunki kehittää yhdessä Kotkan kaupungin kanssa toimintamallia maahanmuuttajien ohjauspalveluun.

Toimenpiteitä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Keskustelu yhdenvertaisuudesta Kouvolassa avataan monikulttuurisuuden teemalla sekä seuraavilla toimenpiteillä:

  • Yhdenvertaisuusvaltuutetun haastattelu. Kouvolalaiset nuoret haastattelevat joulukuussa Kristina Stenmania yhdenvertaisuudesta Kouvolassa ja Suomessa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on oikeusministeriön alainen viranomainen, joka valvoo yhdenvertaisuuslain toteutumista valtakunnallisesti. Keskustelu julkaistaan kaupungin verkkosivuilla ja aineistoa käytetään myös kouluopetuksessa.
  • Kaupungin henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys. Suunnitelmaa päivitetään paraikaa. Siihen sisältyy muun muassa kysely henkilöstölle yhdenvertaisesta kohtelusta ja tilastot palkkojen sukupuolittaisesta jakautumisesta. Hyviä käytäntöjä etsitään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi työelämässä.
  • Paneelikeskustelu yhdenvertaisuudesta Kouvolassa. Tammi-helmikuussa järjestettävässä paneelikeskustelussa jaetaan näkemyksiä yhdenvertaisuudesta Kouvolassa. Paneeli toteutetaan yhteistyössä järjestöjen kanssa ja siihen kutsutaan erilaisia ihmisiä ja tahoja. ELY-keskuksesta saadaan keskustelun pohjaksi tietoa ja tilastoja monikulttuurisuudesta Kouvolassa ja Kymenlaaksossa.
  • Tarinoita onnistumisesta. Kouvolassa ja Kymenlaaksossa on monia esimerkkejä maahanmuuttaneiden ihmisten onnistumisista. Näitä kertomuksia esitellään alkuvuodesta 2021. Lisäksi ystävänpäivän aikoihin helmikuussa kuulemme kansainvälisten opiskelijoiden ja työntekijöiden kokemuksia Suomesta ja Kouvolasta.
  • Viestejä yhdenvertaisuudesta. Porukkatalolle, Savonkatu 23, avataan yhdenvertaisuuden postilaatikko, johon voi toimittaa viestejä yhdenvertaisuudesta. Asiallisesti esitetyt kokemukset, tiedot ja näkemykset julkaistaan juhannukseen mennessä kaupungin nettisivuilla.

Työ yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi tulee jatkumaan monin tavoin. Muun muassa syrjinnän poistaminen, vammaisten asema ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet tulevat olemaan Kouvolassa esillä alkavan vuoden aikana.

Lisätiedot:

yhteisöpalvelujen osallisuuskoordinaattori Anne Eriksson, puh. 020 615 8492 tai anne.eriksson@kouvola.fi

www.yhdenvertaisuus.fi

Sivun alkuun