Yhdelle Kuusankosken suurjännitepylväälle esitetään purkuluvan hakemista – muut pylväät tarkoitus edelleen kunnostaa

Tekniselle lautakunnalle esitetään ensi tiistain kokouksessa, että Kuusankosken Rantapuiston suurjännitepylväälle nro 7 haetaan purkulupaa sen kohonneiden korjauskustannusten vuoksi. Muut kolme pylvästä on tarkoitus kunnostaa.

Kuusankosken keskustassa Kymijoen rantapuistossa välillä Kuusaan silta-Kaaritie sijaitsee neljä betonista suurjännitepylvästä (pylväät numero 7-10).

Kuusankosken rantapuiston suurjännitepylväät kartta

Pylväälle nro 8 tehty aikaisemmin tehty kuntotutkimus ja korjaussuunnitelma. Korjauksen Kustannusarvio on 62 000 € (alv 0%).

Pylväille nro 7, 9 ja 10 tehtiin kuntotutkimus laboratoriokokeineen kevään ja kesän 2019 aikana. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää betonirakenteiden kunnot, pylväisiin liittyvien rakenteiden ja laitteiden kunto sekä se, että voidaanko em. kolmelle muulle pylväälle soveltaa pylväälle nro 8 laadittua korjaussuunnitelmaa.

Erikoistarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja tutkimustulosten perusteella pylväiden nro 9 ja 10 korjaukseen voidaan soveltaa pylvääseen nro 8 tehtyä korjaussuunnitelmaa.

Raportin mukaan ”Erikoistarkastuksessa pylväässä nro 7 todettiin useissa kohdissa pahasti ruostuneita betoniteräksiä ja suojabetonipeitteet lähes kaikissa todetuissa kohdissa olivat liian pieniä. Lisäksi pylvään juuressa (noin 4 m maanpinnasta) havaittiin vakava pylvään läpi menevä halkeama. Halkeaman kohdalla olevien betoniterästen ympäriltä on betonipeite irronnut kokonaan ja ko. betoniteräkset ovat voineet käydä myötötilassa pylvääseen kohdistuneen rasituksen aikana.” Pylvään halkeamakohtaan on asennettu metalliset tukilevyt, joilla on varmistettu pylvään turvallisuus.

Edelleen raportin mukaan ”Pylvään nro 7 korjaukseen ei voida soveltaa pylvääseen nro 8 tehtyä korjaussuunnitelmaa. Pylväästä nro 7 on tehtävä oma erillinen korjaus- tai purkusuunnitelma, jossa on huomioitu erikoistarkastuksessa todetut vauriot ja puutteet sekä myös mahdolliset työnaikaiset tuentajärjestelyt”.

Pylvään nro 8 (sekä 9 ja 10) korjauskustannus on n. 62 000 € (alv 0%). Asiantuntija-arvioiden mukaan pylvään nro 7 korjaaminen maksaisi noin 150 000 € (alv 0%).

Pylvään nro 7 kohonneiden korjauskulujen takia tarkoituksenmukaisin ratkaisu on sen purkaminen. Muiden kolmen pylvään osalta on mahdollista pitäytyä aikaisemmassa suunnitelmassa, eli niiden kunnostamisessa.

Kaupunkisuunnittelun antaman lausunnon mukaan asemakaavalla suojellun pylvään nro 7 purkaminen on hyväksyttävää, jos kolme muuta pylvästä säilytetään. Kolmen peräkkäin olevan pylvään voidaan katsoa edelleen muodostavan yhtenäisen linjan. Linjaa on korostettu Rantapuiston kehittämissuunnitelmissa niiden kohdalle suunnitellulla avoimella akselilla sekä siihen liittyvillä kasvillisuus- ja materiaalivalinnoilla.

Lisätietoja:
suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, p. 02061 57096, tapani.vuorentausta(a)kouvola.fi sekä
kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, p. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama(a)kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun