Xamk selvittää Tehtaanmäen koulun tulevaisuutta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu tekee Kouvolan kaupungille kartoituksen Tehtaanmäen koulun käyttömahdollisuuksista. Kouvolan perusopetuksen kehittämissuunnitelmassa koulu on suunniteltu lakkautettavaksi. Rakennushistorialliselle, Alvar Aaallon suunnittelemalle koululle halutaan löytää jatkokäyttöä.

Xamkin Luovien alojen tutkimusyksikkö toteuttaa esiselvityksen ajalla 1.10.2019–31.1.2020. Esiselvityksessä kartoitetaan uusien toimintojen mahdollisuuksia, käytön edellytyksiä sekä potentiaalisia uusia käyttäjiä. Esiselvitys pohjustaa laajempaa ja uuden toiminnan käynnistämiseen tähtäävää kehityshanketta.

Tuleva toiminta voi liittyä esim. kansainvälisen arkkitehtuurin ja muotoilun residenssitoimintaan, mutta tarkempien sisältöjen suunnittelu on avointa ideoinnille. Selvityksen tavoitteena on löytää yhteistyökumppaneita, määritellä suuntaviivat laajemmalle jatkohankkeelle sekä kartoittaa rakennukseen ja sen historiaan liittyvät jatkotutkimukset.

Tehtaanmäen koulu Inkeroisissa on Alvar Aallon suunnittelema.
Tehtaanmäen koulu Inkeroisissa on Alvar Aallon suunnittelema. Sille haetaan jatkokäyttöä mm. muotoilun ja arkkitehtuurin residenssitoiminnasta.

Tehtaanmäen koulu elävänä kulttuurikeskuksena voi tulevaisuudessakin olla kiinteä osa paikallisyhteisöä. Lisäksi siitä voi muodostua koko Kouvolan innovatiivinen vetonaula sekä vuorovaikutuksellinen luovien alojen verkostojen kansainvälinen kohtaamispaikka.

Toimintaympäristö on innostava ja tarjoaa monia mahdollisuuksia, mutta vaatii huolellista suunnittelua, sitoutumista ja investointeja. Yhteyksiä sidosryhmiin on vahvistettava ja luotava uusia verkostoja sekä kotimaisiin että kansainvälisiin intressiryhmiin. Paikallisyhteisö osallistetaan suunnitteluun työpajassa. Tavoitteena on, että uusi toiminta on taloudellisesti kannattavaa, hyvinvointia lisäävää ja soveltuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kohteeseen.

Lisätiedot:
Xamk, Laura Lehtinen, TKI-asiantuntija, Luovien alojen tutkimusyksikkö 0447028451
Xamk, Anu Vainio, TKI-asiantuntija, Luovien alojen tutkimusyksikkö, 0447028724
etunimi.sukunimi@xamk.fi
Kouvolan kaupunki, Veikko Niemi Kasvatus- ja opetusjohtaja, 020 615 7727, etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Kouvola uudistaa kouluverkkoaan 20 koulun kokoiseksi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Kouvolan kasvatus- ja opetuslautakunta on hyväksynyt perusopetuksen kehittämissuunnitelman ja palveluverkkoselvityksen, jossa ehdotetaan neljän alakoulun lakkauttamista. Tehtaanmäen koulu on yksi näistä kouluista.

Sivun alkuun