Vuosille 2021–2023 esitetään 4,9–6,6 miljoonan euron säästöjä

Ohjausryhmän esitykset käsitellään osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua sekä lautakunnissa että kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuusto tekee asiassa lopullisen päätöksen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Kaupunginhallituksen asettama ohjausryhmä esittää vuosille 2021–2023 yhteensä 4,9 – 6,6 miljoonan euron pysyviä säästöjä ja lisäksi yhteensä 3,2 miljoonan euron kertaluonteisia säästöjä.

Ohjausryhmän esitykset käsitellään osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua sekä lautakunnissa että kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuusto tekee asiassa lopullisen päätöksen vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Ohjausryhmä esittää, että esitykset huomioidaan jo lautakuntatyöskentelyssä, koska muuten pysyvä säästötavoite ei tule toteutumaan.

Toimialoilta haetaan lisää säästöesityksiä

Lisäksi ohjausryhmä toteaa, että palveluverkkoja (perusopetus, lukio, liikunta, jne.) koskevat selvitykset ovat pääosin valmiina. Ne ja tekeillä olevat muut selvitykset, kuten varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys, tulee huomioida osana kaupungin talousarviovalmistelua siltä osin kuin jo tehdyt päätökset tämän mahdollistavat. Ohjausryhmä merkitsee myös tiedoksi, että virkamiesjohto on käynnistänyt lisäsäästöselvityksen toimialoittain ja jatkaa ohjausryhmän työtä talousarviopäätöksentekoon asti. Toimialoilta haetaan lisää säästöesityksiä toiminnallisen tarkastelun kautta.

Vuonna 2019 kaupungissa on toteutettu kahdet yhteistoimintamenettelyt, vuonna 2020 yhdet. Pysyväksi henkilöstösäästötavoitteeksi on asetettu kaupunginhallituksen toimesta 180 henkilötyövuotta, joista 120 htv:tä vuoden 2020 loppuun mennessä ja 60 htv:tä vuoden 2021 loppuun mennessä. Ohjausryhmässä huomioidaan myös se, että kaupungin toimiala- ja toimielinuudistusta valmistelleen ohjausryhmän työn tuloksena syntyy pysyviä säästöesityksiä kaupungin talouteen. Nämä tullaan huomioimaan säästötavoitteen syntymisessä ja talousarviovalmistelussa. Myös muiden ohjausryhmien (Kinno, kulttuuritalojen yhtiöittäminen, KSAO:n yhtiöittäminen) raporttien tuloksena mahdollisesti syntyvät säästöt huomioidaan vastaavasti.

Ohjausryhmä jatkoi Perlaconin työtä

Kaupunginhallitus asetti kokouksessaan 4.11.2019 Perlacon Oy:n kaupungille tekemän raportin perusteella ohjausryhmän säästöjen valmisteluun. Ohjausryhmään kaupunginhallitus nimesi luottamushenkilöedustajiksi Jari Larikan (varalla Tapio Karvonen), Sakari Smedsin (varalla Vesa Vainio), Kaisa Spiesin (varalla Juha Huhtala), Jari Käen (varalla Antti Eskelinen), Liisa Varjolan (varalla Markku Pakkanen) sekä Maria Elorannan (varalla Harri Helminen) lisäksi viranhaltijoista kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan ja talousjohtajan. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Sakari Smeds ja varapuheenjohtajana Liisa Varjola.

Lisätietoja:
ohjausryhmän puheenjohtaja Sakari Smeds, puh. 050 463 1647, sakari.smeds(a)kouvola.fi
kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(a)kouvola.fi
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(a)kouvola.fi

Sivun alkuun