Voikkaan satamien rakennustyöt alkavat

Kimolan kanavan avautuminen veneilykaudella 2020 tuo uusia mahdollisuuksia sisävesiliikenteeseen ja sen kehittämiseen Kouvolassa. Kaupungilla on venepaikkoja vuokrattavana kahdeksassa satamassa sekä kuudessa soutuvenerannassa. Näistä kunnostetaan nyt kahta. Voikkaan satamien rakennustyöt käynnistyvät Virtakiven Venerannan ja Hirvelän satamissa viikolla 5.

Voikkaan Virtakiven Venerannan satama:

 • Satama tulee toimimaan Kouvolan kaupungin vierasvenesatamana.
 • Satamaan tulee laivalaituri, matkaveneille poijupaikkoja ja pienveneille puomi- ja rantapaikkoja. Satamaan tulee myös vuokrattavia puomi- ja rantapaikkoja kaupunkilaisille.
 • Rakennettava uusi paalutettu betonirakenteiden laivalaituri on pituudeltaan 30 m ja leveydeltään 6 m. Laivalaituri mahdollistaa Päijänteeltä Kimolan kanavan läpi tulevien risteilyalusten kiinnittymisen laituriin.
 • Laivalaiturille tulee pilssi- ja septivesien keräämiseen imulaitelaite, mikä mahdollistaa veneiden käymäläjätteen ja öljyisten pilssivesien talteenoton. Laiturille tulee myös vesi- ja sähköpiste.
 • Nykyiset paalutetut puurakenteiset laiturit puretaan ja uusitaan kelluvilla betoni-ponttoonilaitureilla
 • Satama-alue ruopataan 1,8 metrin syvyiseksi.
 • Rakennustöiden yhteydessä uusitaan Kymijoen pohjassa oleva vesijohto, mikä kulkee Pilkanmaan ja Virtakiven Venerannan välillä. 

Hirvelän satama:

 • Satama tulee toimimaan Kouvolan kaupungin veneilijöiden kotisatamana.
 • Satamaan tulee huoltolaituri, veneenlaskuluiska ja kelluvia betoniponttoonilaitureita.
 • Rakennettava uusi teräspontti- ja betonirakenteinen huoltolaituri on 30 metriä pitkä ja se mahdollistaa veneiden ja laivojen laskemisen veteen ja nostamisen vedestä nosturilla sekä laivojen ja veneiden huoltamisen laiturilta käsin.
 • Huoltolaiturin yhteyteen rakennetaan veneenlaskuluiska.
 • Satama-alue ruopataan 1,8 metrin syvyiseksi.
 • Rantarakenteet suojataan eroosiolta louheverhouksella.

Rakennustyöt alkavat tammikuussa viikolla 5 molemmissa kohteissa vesirakennustöillä, jotka valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä. Rakennuskohteet ovat valmiit toukokuun loppuun mennessä 2020.

Virtakiven Venerannan ja Hirvelän satamat ovat vierasveneilijöiden ja kaupunkilaisten käytettävissä, kun Kimolan kanava avautuu veneliikenteelle tulevana kesänä.

Varovaisuutta liikenteeseen työmaa-alueen lähistöllä

Rakennuskohteisiin kuljetetaan kiviaines- ja rakennusmateriaaleja ja kuljetetaan pois ruoppausmaa-aineksia Brejlinintien kautta raskailla ajoneuvoilla. Brejlinintien käyttäjiä kehotetaan varovaisuuteen alueella liikkuessaan.

Virtakiven Venerannan ja Hirvelän satama-alueet ovat rakentamisen ajan työmaa-aluetta, jolloin ulkopuolisten pääsy alueelle on kielletty.

Lisätietoja rakennushankkeesta antavat:

Kouvolan kaupunki, Yhdyskuntatekniikka
Rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg
p. 020 615 7728, antti.nyberg@kouvola.fi

Pääurakoitsija, GRK Infra Oy
Vastaavatyönjohtaja Timo Uusi-Kouvo
p. 050 313 7631, timo.uusi-kouvo@grk.fi

Sivun alkuun