Voikkaan kevyen liikenteen ristikkosillan korjaustyöt alkavat viikolla 13

Kevytliikenneyhteydet katkaistaan ristikkosillan kohdalta 1.4.2019 ja 31.10.2019 väliseksi ajankohdaksi ja kevytliikenne ohjataan käyttämään kiertotietä. Kuusaantien käyttäjiä ja kevyenliikenteen kulkijoita pyydetään huomioimaan kevyen liikenteen kiertotiejärjestelyt, työmaa-alueella työskentelevät työntekijät ja työkoneet sekä noudattamaan varovaisuutta alueella.

Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikka rakennuttaa sillakorjaustöitä Voikkaan kevyen liikenteen ristikkosillalla. Silta ylittää Kymijoen Kouvolan Kuusankosken Kymenrannassa.

Sillan korjaustyöt:

  • Sillan kansirakenteet uusitaan puukantisena.
  • Teräsrakenteet hiekkapuhalletaan ja pintakäsitellään. Töiden ajaksi silta suojataan sääsuojalla.
  • Sillan kiviset maa- ja välituen korjataan.
  • Sillan kaiteet uusitaan.

Korjaustyöt alkavat viikolla 13 kevyen liikenteen kiertotiejärjestelyjen rakentamisella.

Kevytliikenneyhteydet katkaistaan ristikkosillan kohdalta 1.4.2019 ja 31.10.2019 väliseksi ajankohdaksi ja kevytliikenne ohjataan käyttämään kiertotietä.

Kevyen liikenteen kiertotie rakennetaan kulkemaan Kuusaantien maantiensillan kautta 1,5 metrin levyisenä. Ajoneuvoliikenne ja kevytliikenne erotetaan ja suojataan toisistaan sillan kohdalla ja kiertotien kohdalle asennetaan pistekohtainen 30 km/h nopeusrajoitus.

Lisätietoja rakennushankkeesta antavat:

Kouvolan kaupunki, Yhdyskuntatekniikka
Rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg
p. 020 615 7728, antti.nyberg@kouvola.fi

Pääurakoitsija, GRK Infra Oy
Vastaavatyönjohtaja Jari Ala-Outinen, 1.4.2019 alkaen
p. 0400 553 293, jari.ala-outinen@grk.fi
Työnjohtaja Elmeri Ollikainen
p. 050 309 6855, elmeri.ollikainen@grk.fi

 ristikkosilta
Voikkaan kevyen liikenteen ristikkosilta
Sivun alkuun