Viikonlopuksi tulossa vaikeat keliolosuhteet – Varovaisuutta kaduilla liikuttaessa!

Jäinen ja märkä katu. Ympärillä kerrostaloja. Auto ja yksittäinen kävelijä kadulla.

Luvassa on lunta, vettä ja vesisateen jälkeen pakkasta, joka tekee kaduista liukkaita.  Kaduilla liikuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Työnjohdolle ja auraajille toivotaan työrauhaa ja palautteet toivotaan laitettavan esisijaisesti palautepalvelun kautta.

Sääennusteet lupaavat viikonlopuksi lunta, vettä ja vesisateen jälkeen pakkasta. Olosuhteet muuttuvat nopeasti ja katujen kunnossapito tulee olemaan erittäin hankalaa. Kunnossapitäjien on varauduttava lumen auraukseen, tulviin ja liukkauteen. Huono liikennesää, huono jalankulkusää, tulvat ja kova tuuli tulevat aiheuttamaan vaarallisia tilanteita kaduilla liikkuville. Nyt on kaikkien noudatettava erityistä varovaisuutta.

Katujen varsilla olevat autot haittaavat merkittävästi katujen kunnossapitoa. On erittäin tärkeää, ettei autoja jätettäisi katujen varsille parkkiin, jos ne vain kiinteistöjen pihoille mahtuvat.

Liukkaudentorjuntaa tarvittaessa

Liukkaudentorjuntaa tehdään tarvittaessa. Turvallisuuden kannalta tärkeimpiä hoitokohteita ovat risteysalueet, suojatiet, sillat, alikulut, mäet, jalankulku- ja pyöräilyväylät, joissa liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Liukkaudentorjuntaan käytetään hiekoitussepeliä.  Liukkautta torjutaan lisäksi käyttämällä työkoneissa karhentavia reikä- tai hammasteriä. Pääväylillä, kiertoliittymissä ja risteysalueilla voidaan liukkautta torjua myös suolaa käyttämällä.

Varaudutaan olosuhteisiin ja autetaan toisiamme

Muistetaan myös, että mm. tonttiliittymien aukipitäminen kuuluu kiinteistölle. Kolaamista varmasti riittää meille kaikille. Jokaisen on hyvä varautua olosuhteisiin. Yhteisöllisyys, vaikkapa naapurin vanhusten auttaminen lumitöissä olisi arvokasta hankalissa olosuhteissa. Lumilapio auton takakontissa saattaa pelastaa hankalasta tilanteesta, sillä ulkopuolista apua ei välttämättä ole nopeasti saatavilla.

Varovaisuutta liikenteessä

Liikenteessä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Kannattaa miettiä, voiko siirtää tien päälle lähtöä pahimman yli tai varata ainakin selkeästi enemmän aikaa matkan tekoon.

Työrauha katujen kunnossapitäjille – palautteet palautepalvelun kautta

Katujen kunnossapitohenkilöstö toivoo kansalaisilta kärsivällisyyttä aurausta ja hiekoitusta odottaessa ja että työnjohdolle ja auraajille annetaan työrauha. Katujen kunnossapitäjät varmasti tekevät parhaansa. Palautteet toivotaan laitettavan esisijaisesti kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta. Sieltä palautteet tulevat välittömästi katujen kunnossapitoa hoitavien tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Lumen ajoa vähennetty säästösyistä – Lumikasat eivät ole leikkipaikkoja!

Lumen ajo katujen varsilta lumenkippauspaikoille aiheuttaa merkittävän osa lumitöiden kustannuksista. Aurauslumia on pyritty tänä talvena aikaisempaa enemmän sijoittamaan aurauksen yhteydessä lähisiirtona kaupungin omistamille alueille, mm. puistokaistoille ja tyhjille tonteille. Aurauksesta syntyviä lumikasoja ei ole tarkoitettu lasten leikkipaikoiksi. Lumikasaan tehty liukumäki tai tunneli voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden.

Yksityisten kiinteistöjen lumia ei saa tuoda kaupungin omistamille alueille!

Sivun alkuun