Verkkokauppa ja varaamo ovat kaupungin uusia sähköisiä palveluita

Kouvolan kaupunki on ottanut keväällä käyttöön kaksi uutta kuntalaisille suunnattua sähköistä palvelua, verkkokaupan ja varaamon. Käytössä on lisäksi kymmeniä muita sähköisiä palveluita virtuaalimuseosta sähköiseen rakennuslupaan ja kuntalaisaloitteesta varhaiskasvatuksen e-asiointiin, ja lisää kehitetään tarpeen ja resurssien mukaan.

 Kaupungin uudet sähköiset palvelut on otettu käyttöön asteittain. Verkkokaupassa voi alkuvaiheessa ladata uimahallikortteja, uimahallien kuntosalikortteja, tilata museokaupan tuotteita, karttaotteita ja kartta-aineistoja sekä varata kaupungin venepaikkoja. Verkkokauppaan on tulossa myöhemmin lisää kartta-aineistoja ja dokumentteja, kuten rakennusvalvonnan piirustuksia sekä katupiirustuksia. Tutustu Kouvolan verkkokauppaan

Varaamossa pääsee varaamaan ensi alkuun Kouvolan kirjastojen tiloja ja laitteita. Varaaminen tehdään kirjastokortilla ja siihen liitetyllä tunnusluvulla. Mikäli tila on maksullinen, kirjasto vahvistaa tilavarauksen ottamalla yhteyttä tilan varanneeseen henkilöön. Jatkossa myös pohditaan muiden kaupungin tilojen ja tapahtumapaikkojen varaamista palvelun kautta. Lue lisää Kouvolan Varaamo tilanvarauspalvelusta. 

Sähköisiä palveluita kehitetään ja otetaan käyttöön muun työn ohella 

Kaupungin eri palvelut kehittävät kuntalaisille suunnattuja sähköisiä palveluja oman työn ohessa sekä myös projektiluontoisesti. Esimerkiksi varhaiskasvatus on saanut hankerahoitusta Leikit eläviksi – digisti näkyviksi -hankkeelle, jossa tavoitteena on lasten leikki- ja oppimisympäristöjen kehittäminen kokonaispedagogisella työotteella hyödyntäen digitaalisuuden mahdollisuuksia.  

Ympäristöpalvelut ovat yhdessä Kotkan kanssa saaneet hankerahoitusta Ympäristövahti nimiseen palveluun, jonka avulla ympäristötyöstä tehdään läpinäkyvämpää. Kyseessä on ensi vuonna käyttöön otettava sähköinen työkalu, jolla kaupunkien eri toimijat, sidosryhmät ja kuntalaiset voivat seurata ja kuvata helposti ja havainnollisesti ilmasto- ja ympäristötoimien vaikuttavuutta ja etenemistä. 

Kaupungin taloustietojen seurantaa varten on kaupungin verkkosivuille www.kouvola.fi/talous tuotettu visuaalisia raportteja mm. talousarviosta ja tilinpäätöksestä sekä taloustiedoista aikasarjana. Sähköisten raporttinäkymien avulla kuntalaiset, luottamushenkilöt sekä muut kiinnostuneet voivat tutkia kaupungin taloustietoja monipuolisesti eri valintojen ja porautumisen kautta.  

Digitukea sähköisten palveluiden käyttöön 

Digitaalisten palvelujen käyttöönotto tarkoittaa aina muutoksia sekä kaupungin palveluiden että asiakkaan toimintatavoissa. Asiakkaan näkökulmasta palvelujen helppokäyttöisyys ja tietoturvallisuus ovat keskeisiä asioita.  

Palveluiden käyttöönotossa korostuu digituen saatavuus kaikille käyttäjäryhmille. Tällä hetkellä Kymenlaakson liitto koordinoi DigiKymenlaakso hanketta, jossa on laajasti koottu yhteen digitukea antavia tahoja. Kun hanke syksyllä päättyy, on turvattava digituen jatkuvuus kuntalaisille. 

”Kaupungin tavoitteena on lisätä resurssia digitukeen ensi vuonna, jotta voidaan varmistaa riittävä tuki kuntalaisille palvelujen käyttöönottamiseksi,” kertoo hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila. 

Kyyti-kirjasto, Wilma ja kaupungin palautepalvelu suosituimpia sähköisiä palveluita 

Viime vuonna kaupunki kysyi kuntalaisilta sähköisten palvelujen käytöstä ja kehittämisestä. Vastauksia tuli yhteensä 50 kpl. Vastaajille tunnetuimpia ja eniten käytettyjä olivat kulttuuri- ja vapaa-ajan sekä terveydenhuollon sähköiset palvelut, erityisesti Kyyti-kirjasto ja koulujen viestintäpalvelu Wilma. Muista kaupungin sähköisistä palveluista suosituin on kaupungin palautepalvelu. Vastaajat toivoivat sähköistettävän enemmän liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä palveluita ja erityisesti Kymsotelle kuuluvia terveyspalveluita. 

Kouvolan kaupungin sähköiset palvelut on koottu verkkosivulle www.kouvola.fi/easiointi.  

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi 

Sivun alkuun