Vastaa esteettömyyskyselyyn!

Kaksi henkilöä liikkumassa pyörätuoleilla ulkoilureitillä metsässä.

Kerro mielipiteesi, kokemuksesi ja toiveesi Kouvolan kaupungin palvelujen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Esteettömyys tarkoittaa sitä, että yksilö pystyy toimimaan ja käyttämään palveluja yhteiskunnassa riippumatta siitä, onko hänellä liikkumiseen, aisteihin tai hahmotukseen liittyviä haasteita.

Kunnan palveluihin liittyen esteettömyyshaasteita voi olla esimerkiksi rakennuksissa ja ulkoilualueilla sekä joukkoliikennevälineillä liikkumisessa. Saavutettavuushaasteet voivat liittyä myös digitaalisiin palveluihin, kuten tiedon saatiin, verkkosivujen ja –palvelujen käyttöön. Sosiaalinen esteettömyys on muuan muassa kohtaamisissa ja palvelutilanteissa koettua kohtelua ja asenteita tai tiedon saantia.

Kunnan palveluja, joiden osalta kartoitetaan esteettömyyttä ja saavutettavuutta, ovat mm. kirjastot, koulut, varhaiskasvatus, liikuntapaikat jne.

Vastaa kyselyyn 22.4.2024 mennessä (Webropol). Kysely löytyy myös paperisena kaikista Kouvolan kirjastoista. Voit pyytää apua kyselyn täyttämiseen hyvinvointi@kouvola.fi -sähköpostin kautta.

Sivun alkuun