Varhaiskasvatuksen ryhmien siirtoja tehdään harkiten ja terveys edellä

Koronavirustilanteen vuoksi Kouvolan kaupungin varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten määrä on vähentynyt tällä viikolla merkittävästi. Tästä johtuen joitakin ryhmiä siirretään toisiin tiloihin, mikä on poikinut yhteydenottoja ja aiheuttanut huolta vanhemmissa. Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto korostaa, että toimenpiteisiin on ryhdytty terveys ja vastuullisuus edellä, tilanteen kehittymiseen varautuen. Siirretyt ryhmät toimivat omina ryhminään uusissakin tiloissa.

Päiväkodeille on annettu ohje toimia päivän mittaan pienryhmissä, jolloin lapsia on ryhmässä 3-8. Lisäksi on suositettu, että lapset ulkoilisivat mahdollisimman paljon ja oppimista/ohjausta tehdään ulkotilassa. Käsien pesusta ja hygieniasta on huolehdittu erityisesti tässä tilanteessa. Tässä noudatetaan aluehallintoviraston ohjeistusta. Myös Kymsoten asiantuntijalääkäreitä on kuultu, ja heidän mukaansa päiväkotien aukipitämiseen on toistaiseksi hyvät perustelut.

Varhaiskasvatukseen ei voi tulla hoitoon eikä työhön, jos on lieviäkään flunssaoireita. Tämä tarkoittaa, että lapsia ja henkilöstöä on poissa normaalia enemmän. Vielä henkilöstö on riittänyt hyvin, mutta tilanteen muutokseen tulee varautua. Myös siksi, että varhaiskasvatuksen henkilöstöstä noin puolet on terveydenhoitoalan koulutuksen saaneita, joita voidaan joutua siirtämään hoitotyöhön tilanteen edetessä.

─ Toimenpiteet, jotka olemme tehneet, on tehty tarkasti harkiten. Kyse ei ole ryhmien yhdistämisestä toiseen ryhmään vaan enemmänkin ryhmän siirrosta toimipisteestä isompaan päiväkotiin. Näitä siirtoja on tehty silloin kun päiväkoti toimii useassa eri toimipisteessä/rakennuksessa ja jos toimipisteessä lasten määrä on vähentynyt muutamaan lapseen, toteaa varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto.

─ Tavoitteena ei ole saada säästöä kustannuksissa, vaan varautua ja varmistaa, että henkilöstö riittää lasten hoidossa ja että ruokapalvelu hoituu koska epidemian on ennustettu etenevän nykyisestä. Päiväkodin johtajat eivät voi itsenäisesti päättää ryhmien siirroista, vaan se tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen johdon kanssa varmistaen asiakkaiden ja henkilöstön terveys, Kuusisto jatkaa.

Kaipiaisten päiväkodissa on ollut hoidossa kahden perheen lapset ja heidän hoitonsa järjestyy jatkossa Utin päiväkodissa. Perheiden kanssa on asiasta neuvoteltu. Haanojan päiväkodin vanhassa rakennuksessa oli hoidossa vain kolme lasta, heidät siirrettiin uuteen Haanojan päiväkotiin (Tasankotien toisella puolella). Sekä Utissa että uudessa Haanojan päiväkodissa on hyvin tilaa lapsille.

Esiopetukseen osallistuminen on vähentynyt paljon ja ryhmien siirrot liittyvät esiopetusryhmiin. Lapset toimivat kuitenkin omina ryhminään päiväkodissa, johon ryhmä on siirretty.

Näitä siirtoja on tehty tai tehdään Saviniemen koulusta Myllykosken päiväkotiin. Tehtaanmäen koulusta Inkeroisten päiväkotiin, Lehdokin etätoimipisteestä Lehtomäen päiväkotiin, Peukaloisten etäpisteestä Vuokkolan päiväkotiin, Kappelinkadun etäryhmästä Nurmilinnun päiväkotiin ja Kasarmiravintolan luokkatiloissa oleva etäryhmä Puistolan päiväkotiin.

Lisätietoja:
varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 02061 57224, helena.kuusisto(at)kouvola.fi

Sivun alkuun