Varhaiskasvatuksen päätöksissä siirrytään sähköiseen tiedoksiantoon

Kouvolan varhaiskasvatuksessa laajennetaan sähköistä asiointia. Asiakkaat saavat 1.10. jälkeen päätöksistä tiedon sähköpostiin, mikäli he ovat antaneet tähän suostumuksen. Sähköisen asioinnin tavoitteena on sujuvoittaa asiakaspalvelua. Lisäksi sähköinen asiointi on ympäristöteko ja tuo taloudellista säästöä kaupungille.

Asiakkaat saavat tiedon päätöksestä lapsen varhaiskasvatuspaikasta sekä asiakasmaksuista e-asiointipalveluun. Palvelu on käytettävissä kaikilla kaupungin päiväkotien ja perhepäivähoidon asiakkailla. Asiakkaille lähetetään sähköpostiin tieto päätöksen valmistumisesta sekä linkki palveluun kirjautumiseen. e-asiointiin kirjaudutaan vahvan tunnistautumisen kautta esim. pankkitunnuksilla.

Mikäli asiakas ei ole antanut suostumustaan sähköiseen asiointiin, hän saa päätöksen entiseen tapaan kirjeellä postitse.

e-palveluja käytössä jo ennenkin

Kouvolan varhaiskasvatuksessa on ollut käytössään muitakin sähköisiä palveluja. e-asioinnin kautta voi hakea varhaiskasvatuspaikkaa, ilmoittautua esiopetukseen, ilmoittaa lapsen hoitoaikoja sekä tehdä tuloselvityksen. Varhaiskasvatuksessa on myös käytössä Wilma-järjestelmä kodin ja varhaiskasvatuksen yhteydenpitoa ja tiedottamista varten.

Lisätiedot:
Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, 020 615 7224
helena.kuusisto(a)kouvola.fi

Sivun alkuun