Varhaiskasvatuksen maksut alenemassa 1.8.2021 alkaen

lapsia hoitamassa kasveja kasvilaatikoiden ympärillä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet ovat muuttumassa 1.8.2021 alkaen. Asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja. Myös sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee tulevia muutoksia kokouksessaan 28.4.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia). Asiakasmaksulaissa säädetyt varhaiskasvatuksen maksut ovat enimmäismaksuja.

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

− Muutoksen perusteella osalla perheistä varhaiskasvatusmaksut alenevat, mutta kellään ne eivät kuitenkaan nouse, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Helena Kuusisto.

− Maksumuutosten yhteydessä on selkiytetty Kouvolan kaupungin varhaiskasvatuksen määräytymisperusteita täsmentämällä tekstiä sekä poistamalla tekstiosioita, jotka eivät yhteydessä maksujen määräytymiseen, kertoo Helena Kuusisto.

Kunnilla on oikeus käyttää tulorekisterin tietoja asiakasmaksun määräämistä varten. Rekisterin käyttö edellyttää kuitenkin asiakkaan erillistä suostumusta.

Muutoksen takia kuntien maksutuottojen arvioidaan alenevan noin 70 miljoonaa euroa vuoden 2019 asiakasmaksutuottoihin verrattuna (26 prosenttia). Tämä kompensoidaan kunnille kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille.

Valtakunnallisella tasolla asiakasmaksujen muutoksen tavoitteena on työllisyysasteen nosto ja sitä kautta toisaalta varhaiskasvatukseen osallistumisen lisääminen. Maksujen alentaminen lisää työnteon kannustimia parantamalla työstä saatavaa taloudellista hyötyä ja parantaa erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden asemaa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet 1.8.2021 alkaen


Lisätietoja:
Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224, helena.kuusisto(at)kouvola.fi