Varhaiskasvatuksen asiakaslupauskyselyn tulokset toukokuu 2020

Mittaamme varhaiskasvatuksen asiakaslupauksen toteutumista säännöllisin kyselyin syys- ja toukokuussa. Varhaiskasvatusyksiköt kehittävät toimintaansa yksikkökohtaisten vastausten pohjalta. Huoltajilta saimme 288 vastausta.

Huoltajat antoivat hyvät arviot varhaiskasvatuksen palveluista.
Näissä lupauksissa olemme onnistuneet:
• minut ja lapseni kohdataan arvostavasti ja ystävällisesti perhepäivähoi-dossa, päiväkodissa ja/ tai avoimessa varhaiskasvatuksessa
• lapseni tarpeet, odotukset ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan var-haiskasvatuksen toteuttamisessa
• kanssani on sovittu tiedonkulun käytännöistä ja tiedonkulku on ollut riittävää
• olen saanut riittävästi tietoa muista lapsiperhepalveluista ja tukea näiden palvelujen saamiseen
• minä ja lapseni olemme osallisia ja tulemme kuulluksi varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
• lastani autetaan ja tuetaan kaverisuhteissa sekä ryhmän toimintaan osal-listumisessa

Huoltajien vastusten perusteella kiinnitämme huomiota seuraavaan lupaukseen, koska huoltajat ovat antaneet siitä kriittisemmät arviot:
• olen saanut lapseni ja perheeni tarpeiden mukaista palvelua, perhepäi-vähoidossa, päiväkodissa ja/ tai avoimessa varhaiskasvatuksessa
Avoimista vastauksista poimittua palautetta:
• ” yhteistyöpäiväkodin kanssa on ollut kaikin puolin sujuvaa”
• ” henkilökunta on ollut vaikeina aikoina todella ystävällinen ja kannustava”
• ” hyvä ja kannustava ilmapiiri. Lapsen vahvuudet nostetaan hienosti esiin”
• ” yhteistyö on sujunut hyvin ja on ollut ihanaa, että päiväkodilta ollaan oltu tiiviisti mukana mm. neuvolan asioissa”

• ” joskus toivoisin enemmän infoa, kuinka lapseni päivä on mennyt ja mi-ten hän on toiminut erilaisissa tilanteissa”
• ” toivoisin että vanhemmat voisivat olla jollakin tavoin osallisia päivähoidon toteutuksessa, esim. perheiden yhteinen iltapäivä toiminnan merkeissä”
• ” päiväkodissa on erinomainen ilmapiiri”
• ” lapsia kuullaan ja heidän toiveensa huomioidaan toiminnassa”

Suuret kiitokset huoltajille, kun olette arvioineet toimintaamme!

Kouvolassa 9.6.2020

Lisätietoja:
kehittämisvastaava Asta Nikander
asta.nikander(at)kouvola.fi, p. 020 615 7612

Sivun alkuun