Varhaiskasvatuksen asiakaslupauksen tulokset toukokuu 2021

Varhaiskasvatuksen asiakaslupauksen toteutumista mitataan säännöllisin kyselyin touko- ja syyskuussa. Varhaiskasvatusyksiköt kehittävät toimintaansa saatujen vastausten perusteella.

Huoltajilta saimme 237 vastausta. Huoltajat antoivat hyvää palautta varhaiskasvatuksen palveluista.

Näissä lupauksissa olemme onnistuneet:

 • minut ja lapseni kohdataan arvostavasti ja ystävällisesti perhepäivähoidossa, päiväkodissa ja/ tai avoimessa varhaiskasvatuksessa
 • lapseni tarpeet, odotukset ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan varhaiskasvatuksen toteuttamisessa
 • kanssani on sovittu tiedonkulun käytännöistä ja tiedonkulku on ollut riittävää
 • olen saanut lapseni ja perheeni tarpeiden mukaista palvelua, perhepäivähoidossa, päiväkodissa ja/ tai avoimessa varhaiskasvatuksessa
 • minä ja lapseni olemme osallisia ja tulemme kuulluksi varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 • lastani autetaan ja tuetaan kaverisuhteissa sekä ryhmän toimintaan osallistumisessa

Huoltajien vastusten perusteella kiinnitämme huomiota seuraavaan lupaukseen, koska huoltajat ovat antaneet siitä kriittisemmät arviot:

 • olen saanut riittävästi tietoa muista lapsiperhepalveluista ja tukea näiden palvelujen saamiseen

Avoimista vastauksista poimittua palautetta:

 • ”olen erittäin tyytyväinen päiväkodin toimintaan ja erityisesti sen henkilökuntaan”
 • ” niin mukava kuin on kuulla ryhmän tekemisistä ja toiminnasta, niin olisi mukava, että oman lapseni osallistumisesta ja tekemisistä olisi kerrottavaa myös. Siitä tulee olo, että hänet on huomattu ja kohdattu päivän aikana myös yksilönä”
 • ” kuukausikuulumiset Wilmassa ovat olleet toimiva käytäntö”
 • ” olen ymmärtänyt, että lapsiani autetaan kaverisuhteisen muodostumisessa. Tästä haluaisin kuulla enemmänkin vanhempana”
 • ”henkilökunta on erittäin ammattitaitoisia ja osaavia. Olen erittäin tyytyväinen”
 • ” pienillä resursseilla pystytään ylläpitämään todella laadukasta toimintaa lapsia ja meitä aikuisia kuunnellen. Yksilöt tunnetaan ja lapset ovat selvästi tärkeitä myös henkilökunnalle
 • ” olen erittäin tyytyväinen eteläisen kymenlaakson alueen lisääntyneestä avoimen varhaiskasvatuksen toiminnasta!”
 • ”avoimen varhaiskasvatuksen toiminta on ollut ensiarvoisen tärkeää koronan sulkiessa muut toiminnot”
 • Ei ole ollut tarvetta muille lapsiperheiden palveluille, joten en ole kiinnittänyt asiaan huomiota. Ei oikein edes tiedä mitä kaikkea on tarjolla, mutta ehkä tilanteen vaatiessa henkilöstö ohjaa hakemaan apua erinäisiltä tahoilta”

Suuret kiitokset huoltajille, kun olette arvioineet toimintaamme!

Lisätietoja:
kehittämisvastaava Asta Nikander
asta.nikander(at)kouvola.fi, p. 020 615 7612