Nyt vietetään kestävän kehityksen viikkoa

Kestävän kehityksen viikko nostaa esille vastuullisia toimijoita. Kylillä tehdään paljon työtä kestävän kehityksen eteen vaikkei asioista aina puhutakaan kestävän kehityksen termein. Kestävän kehityksen viikolla 26.9.-2.10.2022 järjestetään tapahtumia ja tempauksia ympäri Kymenlaakson, jaetaan vinkkejä kestävistä toimista sekä innostetaan ja aktivoidaan nuoria mukaan toimintaan.

Kymenlaaksonkylät tiedottaa

”Yhdistystoiminta itsessään, talkoot ja kylien lukuisat tapahtumat edistävät sosiaalista kestävyyttä. Kylien rooli kestävän asukaspohjan turvaamisessa voi olla merkittävä niin hyvinvoinnin kuin turvallisuudenkin näkökulmasta. Erilaisten vapaa-ajantoimintojen ja harrastusmahdollisuuksien kehittämisen ohella entistä useampi kylä joutuu miettimään, mitä se voisi tehdä paikallisten palveluiden säilyttämiseksi tai infrastruktuurin (tietoverkot, tiet, vesihuolto jne.) kehittämiseksi. Monella kylän yhdistyksellä on myös ylläpidettävänä oma talo tai tila, joka tarjoaa toimintaa ja yhteisöllisyyttä koko kylälle.

Konkreettisemmin kestävän kehityksen edistäminen näkyy siinä, miten kylillä on kunnostettu rakennuksia ja vaalittu maisemia, tuettu ja tuotettu lähipalveluja, rakennettu vesihuoltoa, kehitetty kylätalojen energiatehokkuutta, tehty lähiliikuntareittejä ja hankittu harrastusvälineitä, parannettu paikallista turvallisuutta, kerätty ja hyödynnetty paikallista kulttuuria, kierrätetty tavaraa yms.

Kylätoiminta ymmärretään entistä vahvemmin paikallisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjäksi. Ongelmana, jos sitä sellaiseksi voi kutsua, on se, että hienot mallit ovat hajallaan eivätkä kokemukset leviä tarpeeksi. Kymenlaaksossa on noin 130 toiminnallista kylää, joista monella on hienoja toimintoja, jotka ansaitsisivat levitä laajemmallekin. ”

Noin 30 toimijaa on jo ilmoittautunut mukaan kestävän kehityksen viikkoon. Haminassa, Miehikkälästä ja Virolahdella järjestetään tapahtumaviikolla isompi Pieni Jälki -tapahtumakokonaisuus, jossa käsitellään mm. kierrätykseen, ympäristön siistimiseen ja hävikin vähentämiseen liittyviä teemoja. Kirjastoihin on tulossa kierrätysteemaisia näyttelyitä.

Kouvolassa Kuusankosken Kettumäellä perehdytään järviruokoalan kehittämiseen. Utin seudulla järjestetään retki hiilensidonnan mallikohteisiin sekä metsänhoidon korjuunäytös. Kouvolan Kerkko-verkosto jalkautuu Jaalan ja Elimäen yhteisöllisiin tiloihin. Kylien kestävän asukaspohjan turvaamiseen perehdytään maallemuuttotalkoissa Keke-viikon perjantaina 30.9.2022.

Alueemme koululaisia rohkaistaan pohtimaan kestävää kehitystä erilaisten tempausten, kuten Pohjois-Kymen Kasvu ry:n taimitalkoiden, kautta. Koko Kymenlaakson siivoustalkoot on myös ohjelmassa. Luvassa on siis monipuolisesti ohjelmaa kaikille.

Kestävän kehityksen viikon ohjelmatarjonta verkossa www.kestavankehityksenviikko.fi

Kestävän kehityksen viikko järjestetään kahdeksassa maakunnassa 26.9.-2.10.2022 ja se on osa Euroopan Kestävän kehityksen viikkoa. Tapahtumaviikon tavoitteena on tuoda esille kestäviä toimia ja tekoja sekä innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta ajatellen. Kymenlaakson osalta tapahtumaviikkoa koordinoi Kymenlaakson Kylät ry.

Tapahtumaviikkojen taustalla on Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä – verkosto, joka toimii maaseutupolitiikan neuvosto, MANEn, alaisuudessa ja vastaa teemansa puitteessa maaseutupolitiikan kehittämisestä ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman edistämisestä. Verkostohanketta toteuttavat Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF, Ruotsinkielisten maaseutukeskusten keskusjärjestö), Suomen Kylät ry ja Åbo Akademi. Maakuntien tapahtumaviikkojen koordinoinnista vastaavat maakunnalliset kyläyhdistykset.

Yhteystiedot:

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä -verkostohanke
Nora Backlund
erityisasiantuntija
+358 (0)44 079 7079
nora.backlund@slf.fi

Kymenlaakson Kestävän kehityksen viikko, koordinointi, viestintä
Elina Seppänen
toiminnanjohtaja
Kymenlaakson Kylät ry
elina.seppanen@kymenlaaksonkylat.fi
+358 (0)40 184 3576

Sivun alkuun