Kouvolan kaupungin liikuntapalvelut toteuttaa liikuntaseuroille kyselyn

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Kouvolan kaupungin liikuntapalveluiden ja seurayhteistyön kehittämisessä.

Kouvolan kaupungin liikuntapalvelut toteuttaa liikuntaseuroille kyselyn, jonka tarkoituksena on saada seurakentältä palautetta kunnan seuroille tarjoamien olosuhteiden ja muiden tukitoimenpiteiden nykytilanteesta sekä seurojen näkemyksiä tulevaisuuden kehittämishaasteista ja -mahdollisuuksista.

Kysely toteutetaan saman sisältöisenä useassa muussa kunnassa samanaikaisesti, joten sen avulla saadaan myös hyödyllistä vertailutietoa. Kyselyn käytännön toteuttamisesta vastaa North Sport Consulting oy.    

Kyselyyn tulee vastata vain yhdellä lomakkeella/seura. Vastausten oletetaan edustavan seuran yhteistä näkemystä asiassa. Yleiseuroissa vastaamisen voi toteuttaa lajijaostoittain (= 1 vastaus/jaosto). 
Kyselyyn tulee vastata 28.4.2024 mennessä.

Kyselyyn vastaaminen on erittäin tärkeää yhteisen tilanne- ja tulevaisuuskuvan rakentamisen kannalta!

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/E754B8B9E70F0EFC

Lisätietoja kyselystä:

Liikuntapäällikkö Teemu Mäkipaakkanen
teemu.makipaakkanen@kouvola.fi tai 020 615 8228

Apua kyselyn teknisissä ongelmissa:
Ilari.leskela@nsconsulting.fi (puh. 050 573 3331) 

Sivun alkuun