Koronatiedote liikunta- ja urheilutoimijoille 8.4.2021

Rauhallisemman helmikuun jälkeen koronatartuntojen määrä on maaliskuussa kääntynyt meillä kasvuun. Kymenlaakson koronatilanne kääntyi reilusti huonompaan suuntaan pääsiäisenä. Tartuntojen määrä on parin viikon aikana ollut korkeampi kuin se koskaan aiemmin on ollut koronaepidemian aikana. Viime päivinä tartuntoja on painottunut erityisesti Etelä-Kymenlaaksoon, sillä siellä on isoja tartuntaketjuja. Useamman viikon seurannassa tartuntoja on kuitenkin ollut tasaisesti eri puolilla Kymenlaaksoa. Kymsoten tiedote asiasta löytyy täältä: https://korona.kymsote.fi/kymenlaakson-koronatilanne-paheni-entisestaan-paasiaisena/

Leviämisvaiheen rajoitukset ovat käytössä sekä Kouvolassa että muualla Kymenlaaksossa ja ne löytyvät kootusti täältä: www.kouvola.fi/koronavirus. Rajoituksia valmistaudutaan jatkamaan huhtikuun loppuun. Aluehallintovirasto on jo tehnyt päätöksen yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksesta (kuusi henkilöä) huhtikuun loppuun saakka Kymenlaaksossa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee otettavaksi käyttöön Kymenlaaksossa tartuntatautilain 58g –pykälän käyttöönottoa, joka edellyttää myös yksityisiltä toimijoilta liikuntatilojen tilapäistä sulkemista. Pykälä on jo otettu käyttöön muissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella olevissa maakunnissa (Uusimaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme ja Etelä-Karjala), meillä sen käyttöönoton kriteerit ovat täyttyneet hiukan muita alueita myöhemmin. AVI tiedottaa pykälän käyttöönotosta kun he ovat tehneet päätöksiä asiassa ja jaamme AVIn tiedotteet myös kaupungin kaikissa kanavissa. Kymenlaaksossa ovat voimassa myös tartuntatautilain 58c ja 58 d –pykälät. Pykälien sisältö on tarkastettavissa täältä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227


Koronatilanne pääkaupunkiseudulla on kääntynyt parempaan suuntaan, ja toivotaan että suunta pysyy siellä samana. Pääkaupunkiseudun tilanteen rauhoittuminen todennäköisesti laskee tartuntojen määrää myös naapurialueilla, mutta vaikutus voi näkyä meillä vasta muutaman viikon päästä. Koronatilanteen odotetaan helpottavan kesän mittaan, mutta huhti- ja toukokuussa tilanne voi pysyä vielä vaikeana. Tässä on siis menossa vielä tiukat viikot, mutta tilanteen ennustetaan alkavan touko-kesäkuun aikana helpottaa.

Terveisin, Johanna

Turvallisuuspäällikkö Johanna Franzén
johanna.franzen@kouvola.fi