Valtuustoryhmät ja yrittäjät rakentavat Kouvolasta yrittäjämyönteisempää kaupunkia

Yrittäjien ja valtuustoryhmien edustajat kokoontuivat keskiviikkona kaupungintalolle keskustelemaan yhteistyöstä ja sen tiivistämisestä.

Kouvolan valtuustoryhmien edustajat kokoontuivat keskiviikkona 8. kesäkuuta kaupungintalolle yhteisen tärkeän asian äärelle. Paikalla olivat Katriina Vesala KOK, Jukka Nyberg SDP, Toni Vainikka PS, Janne Wall KESK, Kaisa Spies VIHR, Vesa Vainio KD, Mika Byman VAS ja Jyrki Hyttinen MAINIO sekä Kymen Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläinen ja Kouvolan Yrittäjien puheenjohtaja Jari Liikkanen.

Tapaamisen agendana oli käynnistää tiiviimpi yhteistyö poliittisten päättäjien ja yrittäjien välille. Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin läpi kuntabarometrin tuloksia ja mahdollisia syitä Kouvolan huonoihin tuloksiin. Kouvolan tulokset olivat parantuneet hieman aikaisemmasta barometrista, mutta ovat silti selkeästi heikompia kuin muualla maakunnassa.

Valtuustoryhmien kokoonkutsujana toiminut kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Katriina Vesala korosti, että taaksepäin ei kannata katsoa liikaa. Sieltä voi ottaa oppia, mutta nyt lähdetään kehittämään Kouvolaa ja paikallisten yritysten menestymismahdollisuuksia. Vesalan mukaan tapaaminen oli todella onnistunut ja esiin saatiin konkreettisia asioita, joita voidaan viedä eteenpäin jo nyt.
– Osasta aiheista käydään vielä poliittista keskustelua ryhmien välillä, jotta voimme jatkaa isoimmistakin kysymyksistä yhteisellä näkemyksellä eteenpäin, Vesala totesi.

Kouvolan Yrittäjien Jari Liikkanen oli myös tyytyväinen tapaamiseen ja siihen, että yrittäjien tuomien konkreettisten kehitysajatusten vastaanotto oli avointa ja ratkaisuja lähdettiin yhdessä hakemaan. Yrittäjät voivat jatkossa tuoda viestiä suorempaa reittiä poliittisille päättäjille, ja viestintää omista poteroista voidaan vähentää.

Tapaamisessa keskusteltiin kaupungin hankintapolitiikasta ja sen lähiaikojen hyvästä kehityksestä sekä siitä, miten sitä voisi parantaa jatkossakin. Yrittäjien toiveissa olisi yritysvaikutusten arvioinnin laajempi käyttö jo suunnittelun alkuvaiheessa. Aloittavien yritysten palveluista on saatu yrittäjäkentältä paljon positiivista palautetta.

Kymen Yrittäjien Kari Jääskeläinen kokee, että yhteistyö elinkeinoyhtiö Kouvola Innovationin (Kinno) ja yrittäjien välillä on nykyisin konkreettisempaa, kun hänen toimistonsa sijaitsee samassa rakennuksessa Kinnon kanssa.

Yrityspalvelutalo tuo toimijoita saman katon alle

Kouvolan keskustassa ovensa avaava Yrityspalvelutalo on yksi näkyvimmistä paikallisten yrittäjien ja kaupungin yhteisistä hankkeista. Yrityspalvelutalo törmäyttää eri toimijoita ja luo elinvoimaa keskustaan. Sen toiminnan käynnistäminen ja useiden toimijoiden asettuminen saman katon alle on kaikkien etu.

Kaupungin strategiassa oleva yliopistokeskus liittyy myös tiiviisti yrityspalvelutalon mahdollisuuksiin. Poliitikkojen ja yrittäjien on toimittava yhdessä aktiivisesti kaupungin johdon kanssa, jotta yliopistokeskus saadaan Kouvolaan.

Kouvolassa vaikuttaa myös vahva kolmas sektori, ja monet järjestöt tuottavat vaikkapa vanhusten ja lapsiperheiden palveluja. Yrittäjien ja järjestötoimijoiden yhteistyötä tulee myös tiivistää, koska molemmilla on tärkeä rooli kaupunkimme palveluiden tuotannossa ja työpaikkojen syntymisessä.

Yrittäjätapaamisia jatketaan säännöllisesti niin kaupungin edustajien kuin poliittisten ryhmienkin kanssa, jotta viesti kulkee oikea-aikaisesti ja yritysten liiketoimintaa sekä menestymistä voidaan tukea mahdollisimman kattavasti.

Sivun alkuun