Valtuusto hyväksyi niukkuuden talousarvion vuodelle 2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensi vuodelle 5,4 miljoonaa euroa ylijäämäisen talousarvion. Talous saadaan tasapainoon taloussuunnitelmakaudella juuri ja juuri, mutta lisäsopeutuskeinoja tarvitaan. Niitä haetaan ohjausryhmissä ensi keväänä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9. joulukuuta Kouvolan kaupungin vuoden 2020 talousarvion. Hyväksytyn talousarvion toimintakate on -514,8 miljoonaa, verotulot 352 miljoonaa, valtionosuudet 181,2 miljoonaa, rahoitustulot ja -menot 9,0 miljoonaa, vuosikate 27,4 miljoonaa ja poistot sekä arvonalennukset -22 miljoonaa.

Vuoden 2020 tulos on kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti 5,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja taseeseen kertynyt alijäämä puolestaan 16 miljoonaa euroa. Talousarvioon sisältyy investointeja 32 miljoonalla. Lähivuosien investoinnit keskittyvät Kouvolassa pääosin kouluverkkoon.

Lisäsäästötoimia haetaan ohjausryhmissä huhtikuun loppuun mennessä

Talousarvioon ja -suunnitelma sisältävät useita sopeutustoimenpiteitä niin henkilöstöä, palveluverkkoja kuin omaisuuttakin koskien. Mikäli suunnitellut säästöt toteutuvat, talous tasapainottuu niukasti talousarviokauden loppuun mennessä, vuoden 2022 aikana.

– Koska sekä säästötoimien toteutumiseen että Kymsote-kuntayhtymän kustannuskehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä, jo päätetyt toimet eivät ole riittäviä. Tarvitaankin uusia sopeuttamiskeinoja, talousjohtaja Hellevi Kunnas toteaa.

Kouvolan kaupunginhallitus on päättänyt asettaa lisäsäästöjen löytymiseksi kolme ohjausryhmää. Ohjausryhmät tarkastelevat Kouvolan kaupungin toimiala- ja toimielinrakennetta, Kinno Oy:n strategiaa, tehtäviä ja resursseja sekä Perlacon Oy:n toteuttaman selvityksen perusteella toteutettavia säästöjä. Ohjausryhmien työskentely valmistuu huhtikuun 2020 loppuun mennessä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen pitää vuoden 2020 talousarviota kompromissina ja alkuna Kouvolan kaupungin talouden pitkäjänteiselle sopeuttamiselle.

– Jo hyväksyttyjen säästötoimien toteutuminen vaatii sitoutumista niin poliittisilta päättäjiltä kuin virkamiehiltäkin. Lisäksi tarvitaan valmiutta valmistella ja päättää uusista sopeuttamistoimenpiteistä ensi keväänä. Ohjausryhmien työn onnistuminen on tärkeää Kouvolan tulevaisuudelle: tarvittavat toimet pitää tehdä ripeästi, jotta meillä on tulevina vuosina mahdollisuus keskittyä elinvoiman kasvattamiseen, Leppänen katsoo.

Työtä talouden sopeuttamiseksi tehty koko syksy

Kaupungin talouden tasapainottamiseen on kuluvana syksynä valmisteltu kokonaisuutta, joka sisältää useita toimenpiteitä taloussuunnittelukaudella 2020–2022. Säästöjä on haettu palveluverkoista, henkilöstökuluista, avustuksista, palvelusopimuksista, kunnallisveroprosentin nostosta ja toimintaprosessien läpikäymisestä.

Kaupunginhallituksen 25. marraskuuta hyväksymä kaupunginjohtajan toinen talousarvioehdotus sisältää kaupunginvaltuuston 11. marraskuuta hyväksymät palveluverkkoratkaisut, jotka lisäävät kustannuksia yhteensä 4,2 miljoonalla eurolla vuosina 2020–2022 verrattuna kaupunginjohtajan palveluverkkoesityksiin.

Kaupunginjohtajan toisesta talousarvioehdotuksesta on myös poistettu Laesterän raportin mukaiset säästömahdollisuudet vuosille 2021–2022. Niiden potentiaaliksi on laskettu vuodesta 2021 lähtien ensimmäisenä vuonna 5 milj. euroa, 2022 7 milj. euroa ja kasvaen tämän jälkeen 2022 lähtien 10 milj. euroon vuosittain.

Kokonaisuudessaan kaupunginvaltuuston 9. joulukuuta talouden tasapainottamisen toimenpiteillä on määrä kohentaa kaupungin taloutta yhteensä 211 miljoonalla eurolla vuoteen 2029 mennessä. Kaupunginjohtajan ensimmäisessä talousarvioehdotuksessa parannus olisi ollut 311 miljoonaa euroa.

Kuntalain mukaan kaupungin pitää kattaa tänä vuonna taseeseen kertyvä, arviolta yli 20 miljoonan euron alijäämä viimeistään vuonna 2024. Ilman sitä valtio voi aloittaa kuntalain mukaisen arviointimenettelyn.

Lisätiedot:

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouko Leppänen, puh. 020 615 9229, jouko.leppanen@kouvola.fi

kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka@kouvola.fi

talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas@kouvola.fi 

Sivun alkuun