Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla välillä Keltti-Tanttari, tiesuunnitelma – maastokäynti ja työpaja 4.10.2022

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatielle 6 välillä Keltti-Tanttari. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa, joka laatii samanaikaisesti katusuunnitelmia ja asemakaavoja hankkeeseen liittyen. Järjestämme yhteisen tapaamisen maastokohteissa sekä työpajan tiistaina 4.10.2022.

Suunnitteluratkaisua kehitetään yhteisellä maastokäynnillä ja työpajassa 4.10.2022 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatielle 6 välillä Keltti-Tanttari. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa, joka laatii samanaikaisesti katusuunnitelmia ja asemakaavoja hankkeeseen liittyen. Suunnittelualue on laajentunut alkuperäisestä noin 1,5 kilometrin verran länteen Keltin eritasoliittymästä. Palaute ratkaisusta on tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi. Suunnittelussa on edetty luonnosvaiheeseen, joten nyt on hyvä ajankohta vielä vaikuttaa suunnitelman viimeistelyyn. Suunnitelmien on tarkoitus valmistua vuoden 2023 keväällä.

Tervetuloa keskustelemaan ratkaisuista

Järjestämme yhteisen tapaamisen maastokohteissa sekä työpajan tiistaina 4.10.2022. Ilmoittautumista ei tarvita. Keskustelut ja saatu palaute otetaan huomioon tiesuunnitelman tarkentamisessa.

Tarkoituksena on, että asukkaat ja muut kiinnostuneet tiesuunnitelman pääsevät pohtimaan ratkaisuja yhdessä suunnittelijoiden kanssa. Maastossa käsitellään vapaamuotoisesti esimerkiksi meluntorjunnan tarpeita, kulkuyhteyksiä sekä muita askarruttavia toimenpiteitä. Osallistujat voivat tulla yhteen tai useampaan tapaamispaikkaan. Kulkeminen kokoontumispaikoille on jokaisen järjestettävä itse.

Maastossa kokoontumiskohteet ovat seuraavat:

Klo 12.30      Kymen Paviljonki, Keltti (Helsingintie 408, Kouvola)

Klo 14.00      Niskalantie/Kytöahontien liittymä, (Niskalantie 337, Kouvola)

Klo 15.30      Tanttarintien/Masintien liittymä (Masintie 1, 45100 Kouvola)

Kulkeminen kokoontumispaikoille on jokaisen järjestettävä itse.

Maastokäynnin jälkeen on työpaja Kouvolatalolla klo 17.30 (Varuskuntakatu 11, Kouvola). Tilaisuudessa esitellään tiesuunnitelman luonnosta ja keskustellaan suunnitteluratkaisuista karttojen äärellä.

Ilmoittautumista ei tarvita. Voit tulla yhteen tai useampaan tapaamispaikkaan kiinnostuksesi mukaisesti. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:   

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Vesa Koistinen, puh. 0295 029 179

Sitowise: Rauno Tuominen, puh. 040 700 7321

Hankkeen verkkosivut

Sivun alkuun