Valkealan monitoimitalon rakennuslupa käsittelyssä 22. syyskuuta

Luvan yhteydessä haetaan hankkeelle aloittamisoikeutta rakennustöiden aloittamiseen ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta. Mikäli lupa myönnetään, urakoitsija pystyy siis etenemään jouhevasti rakennusten perustustöihin. Kuva: Kari Toivonen.

Teknisen lautakunnan alainen lupajaosto käsittelee keskiviikkona 22. syyskuuta Kuntarahoitus Oyj:n 28. kesäkuuta rakennusvalvontaan vireille laittamaa lupahakemusta. Lupaa haetaan Kouvolan kaupungin lukuun uudisrakennuksena toteutettavan monitoimitalon, kolmen pienen talousrakennuksen ja pyörä- sekä oleskelukatosten rakentamiseen.

Monitoimitaloon sijoittuvat yhtenäiskoulu, päiväkoti, kirjasto, perhekeskus, nuorisotoimen tilat ja valmistuskeittiö. Hankkeen laajuus on 11458 m2.

Luvan yhteydessä haetaan hankkeelle aloittamisoikeutta rakennustöiden aloittamiseen ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta.
– Tämä tarkoittaa, että jos lupa myönnetään, urakoitsijan maisematyöluvalla tähän asti tekemiä töitä pystytään jatkamaan heti, kun 22. syyskuuta kokoontuvan lupajaoston kokouspöytäkirja on allekirjoitettu – urakoitsija pystyy siis etenemään jouhevasti rakennusten perustustöihin, rakennusvalvontapäällikkö Risto Mikkola Kouvolan kaupungilta sanoo.

Mikäli lupajaosto myöntää rakennushankkeelle rakennusluvan, lupaan liittyvä, tulevia tiloja havainnollistava kuvamateriaali päivitetään ensi viikon aikana Kouvolan kaupungin verkkosivuille: kouvola.fi/kouluinvestoinnit. Hankkeesta tiedotetaan muutoinkin yksityiskohtaisemmin ensi viikolla.

Lisätietoa:

rakennusvalvontapäällikkö Risto Mikkola, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8237, risto.mikkola@kouvola.fi

Sivun alkuun