Valkealan kouluhankkeen urakoitsijan valinta kaupunginhallituksen päätettäväksi huhtikuussa

koululaisia

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen pyritään julkaisemaan havainnekuva rakennuksen ulkohahmosta.

Valkealan kouluhanke etenee suunnitellusti. Seuraava askel on kaupunginhallituksen kokous 19. huhtikuuta. Silloin valitaan hankkeen urakoitsija, joka vastaa rakentamisen lisäksi myös kahdenkymmenen vuoden palvelujaksosta.

Se, mitä urakoitsijaa kaupunginhallitukselle ehdotetaan, on vielä salassapidettävää tietoa. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa toukokuussa.

– Tarjoukset tulivat sisään maaliskuun 25. päivään mennessä ja sisäinen arviointi tehtiin pääsiäisen alla. Kilpailutusvaihe täytti kaupungin tavoitteet, saimme hyviä ja erityyppisiä ratkaisuja, suunnittelupäällikkö Risto Mikkola kertoo.

Myöskään tarkempia kuvia tai pohjapiirustuksia rakennuksesta ei vielä voi salassapitovelvollisuuden takia julkaista. Ne tulevat julki loppukesästä, kun koululle haetaan rakennuslupaa. Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen pyritään kuitenkin julkaisemaan havainnekuva rakennuksen ulkohahmosta.

Jatkosuunnittelussa päätetään rakennuksen yksityiskohdista, kuten kalusteista ja värityksestä

Kun urakoitsija on valittu, alkaa jatkosuunnitteluvaihe. Se kestää kolmisen kuukautta, ja mukana ovat kaikki rakennuksen käyttäjäryhmät. Kyseessä on monitoimitalo, mikä näkyy myös tilojen suunnittelussa. Rakennuksen täytyy taipua moneen.

– Jatkosuunnitteluun osallistuvat tilapalveluiden lisäksi perusopetus, varhaiskasvatus, kirjasto, ruokapalvelut ja Kymsote. Myös kaupungin asuminen ja ympäristö –toimialan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä esimerkiksi ajoneuvoliittymien ja katusuunnitelmien yhteensovittamiseksi. Käyttäjäedustusta laajennetaan jatkosuunnittelussa kilpailutusvaiheesta, Mikkola kertoo.

Jatkosuunnittelussa päätetään rakennuksen yksityiskohdista, kuten esimerkiksi kalusteista, varusteista ja värityksestä. Myös kokonaisia tilaratkaisuja voidaan vielä kehittää sekä ehdotettuja väliseinien ja ovien paikkoja muuttaa ilman lisäkustannuksia.

– Nyt käydään läpi kaikki hyvin yksityiskohtaisesti. Kokonaisuus suunnitellaan yksityiskohtineen toimivaksi ja käyttäjiä palvelevaksi, Mikkola kertoo.

Mikkola kertoo, että jatkosuunnittelu tehdään urakoitsijan kanssa kumppanuushengessä pyrkien löytämään kompensaatiota.

Jos esimerkiksi rakennuksen sisällä on jotain ylimääräistä, voidaan siitä luopua ja hankkia samalla summalla leikkivälineitä pihalle. Jos muutokset ovat suuria, tarkistetaan myös niiden vaikutukset rakennuksen elinkaarikustannuksiin.

”Neuvotteleva kilpailutus on kestoltaan pitkä”

Keskustelu Valkealan koulunhankkeen etenemisen ympärillä on vellonut kiivaana. Mikkola sanoo, että aikataulussa kuitenkin ollaan.

– Asiat ovat menneet aivan niin kuin ne oli aikataulutettukin. Neuvotteleva kilpailutus on kestoltaan pitkä ja aikataulu on mennyt aivan vastaavasti kuin elinkaarihankkeissa muillakin paikkakunnilla, hän sanoo.

Jatkosuunnittelun jälkeen kouluhanke etenee rakennusluvan hakuun. Mahdollisesti hankkeelle haetaan ensin maisematyölupa pohjatöiden nopeaksi käynnistämiseksi.

Rakentamisen arvioitu aloitusaika on syyskuussa. Rakennus on valmis tammikuussa 2024 ja pihoineen kokonaisuudessaan valmis kesällä 2024.

Lisätietoja:

Risto Mikkola, suunnittelupäällikkö, p. 0206158237, risto.mikkola@kouvola.fi