Valkealan Harjunmäelle metsänhoitosuunnitelma

Miten sinä haluaisit hoitaa Valkealan Harjunmäen ulkoilu- ja virkistysmetsää? Millaisia hoitotoimenpiteitä metsässä voi mielestäsi tehdä, jotta suositussa ulkoilumaastossa olisi eri ikäisiä puita vaihtelevalla tiheydellä? Onko alueella arvokkaita kohteita, joissa tykkäät virkistyä? Missä kohdin kuntopolun reunustamaa puustoa voisi mielestäsi poistaa ladun kunnossapidon helpottamiseksi ja puiden roskaamisen vähentämiseksi? Mm. näitä kysytään Valkealan Harjunmäellä ulkoileville suunnatussa metsäkyselyssä, joka on auki 5.5. saakka. Vastauksia hyödynnetään alueen metsänhoitosuunnitelman laatimisessa.

Kouvolan kaupunki on laatimassa Harjunmäen alueelle ulkoilupainotteista metsänhoitosuunnitelmaa, jolla jatkossa huolehditaan metsän hoitamisesta. Ulkoilualueen käyttäjät voivat osallistua suunnitteluun ja vaikuttaa siten metsänhoitotöiden voimakkuuteen alueella sekä antaa vinkkejä alueen kehittämisestä. Osallistuminen tapahtuu vastaamalla kyselyyn osoitteessa www.kouvola.fi/harjunmaki. Kyselyssä voi myös kertoa alueen arvokkaista kohteista tai historiasta. Vastausaikaa on 5.5.2019 saakka.

Vastauksia hyödynnetään alueen metsänhoitosuunnitelman laatimisessa. Metsänhoitotyöt alkavat suunnitelman hyväksymisen jälkeen loppukesästä.

Suosittu ulkoilualue siirtyi Kouvolan kaupungin omistukseen vuonna 2018. Alue on asemakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Lisätietoja

metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen, puh. 020 615 7754, kirsi.hokkanen@kouvola.fi

Sivun alkuun