Vakituista asumista ja matkailupalveluiden kehittymistä mahdollistetaan useassa kohteessa Kouvolan järviseudulla

Rantaosayleiskaavan muutos, maanomistajien aloitteet 2020 -kaavaluonnos tulee 23.3. nähtäville. Kaavamuutoshankkeeseen kuuluu yhteensä 45 kohdetta ja ne sijoittuvat Jaalan ja Valkealan alueelle.

Ilmakuva Saunalahti Pyhäjärvellä

Kohteista noin puolella on kyse yksittäisen kaavassa olevan lomarakennuspaikan käyttötarkoituksen muuttamisesta vakituiseen asumiseen ja lopuilla muusta kaavamuutoksesta. Kaavan merkittävimmät muutoskohteet lienevät kolme Repoveden alueen matkailupalveluiden kehittymistä mahdollistavaa kohdetta. Pääosa kaavamuutoskohteista on jo rakennettuja paikkoja, mutta joukossa on myös joitakin rakentamattomia kohteita. 

Kaavaluonnos on nähtävillä 23.03.-29.04.2022 välisenä aikana. Kaavaluonnokseen voi tutustua nähtävilläolon aikana Kouvolan kaupungintalon infopisteessä osoitteessa Torikatu 10 tai kaavahankkeen verkkosivuilla www.kouvola.fi/roykmaanomistajat.

Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus 30.3.

Kaavaluonnoksesta järjestetään kaavamuutoskohteiden maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille esittelytilaisuus verkossa 30.03.2022 klo 16.30–17.30. Ohjeet ja linkki tilaisuuteen lisätään hankkeen verkkosivuille.

Nähtävilläolon aikana kaavaluonnoksesta voi esittää mielipiteensä joko sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi tai postitse osoitteeseen: Kouvolan kaupunki/Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola. Sähköpostiin tai kuoreen otsikko: ”ROYK maanomistajat luonnos”.

Lisätietoja kaavaluonnoksesta

Yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, p. 020 615 7169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi

Kaavoitusinsinööri Essi Kesämaa, p. 020 615 9175, essi.kesamaa(at)kouvola.fi

Kaavahankkeen verkkosivut

Sivun alkuun