Vakituisen ranta-asumisen vyöhykerajaukset käyttöön Kouvolassa

Teknisen lautakunta käsittelee 17.3. kokouksessaan vakituisen asumisen vyöhykerajauksia, joiden perusteella voidaan arvioida mahdollisuuksia muuttaa rantayleiskaavojen loma-asuntokortteleita ympärivuotiseen asuinkäyttöön. Rajauksia hyödynnetään myös valmisteilla olevassa rakennusjärjestyksen laatimisessa.

Esitettävät vyöhykerajaukset perustuvat keväällä 2019 kaupunginhallituksen linjaamaan ratkaisuun, jonka mukaan vakituista ranta-asumista pyritään lisäämään erityisesti kylien yhteyteen ja sijainniltaan edullisille ranta-alueille. Vyöhykerajaukset perustuvat mm. taajamaetäisyyteen, tieverkkoon ja palveluihin perustuvaan pisteytykseen. Lisäksi on analysoitu olemassa olevaa kylärakennetta.

Vyöhykerajausten sisäpuolelle sijoittuu noin 800 omarantaista lomarakennuspaikkaa, joiden muuttaminen vakituiseen asumiseen voisi olla jatkossa mahdollista. Kaikkiaan vakituisen asumisen mahdollistavia rakennuspaikkoja olisi n. 2000 kpl eli noin 30 % koko kaupungin rantojen rakennuspaikkojen määrästä. Laaja yhtenäinen ranta-asumiselle sopiva vyöhyke sijoittuu mm. Jaalan kirkonkylän ja Voikkaan väliselle alueelle. Varsinainen päätös muutoksesta tehdään kaavoituksen yhteydessä. Tarkoituksena on merkitä nämä alueet kaavoihin loma- tai vakituisen asumisen mahdollistavalla kaksoismerkinnällä.

Muualla maaseudun ranta-alueilla vakituisen asumisen määrä ja sijoittuminen ratkaistaan lähtökohtaisesti kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti uudiskaavoitushankkeiden ja laajempien kaavojen päivityskierrosten yhteydessä. Nyt rajattujen vyöhykkeiden sisäpuolella on mahdollista tarvittaessa käynnistää myös yksityishenkilöiden hakemuksiin perustuvia rakennuspaikkakohtaisia käyttötarkoituksen muutokseen tähtääviä kaavamuutoshankkeita arviolta 3-4 vuoden välein.

Asumisen vyöhykerajauksia ja asumisen osalta tehtyjä linjauksia hyödynnetään mm. tällä hetkellä vireillä olevissa ja tulevissa rantakaavoitushankkeissa. Vuodelle 2020 alkavaksi on suunniteltu kaavamuutoshanke, jossa käsitellään yksityisten kaavamuutosaloitteet. Mukaan otettavat kohteet päätetään mm. nyt käsittelyssä olevan rajauskartan perusteella

Kaavoituksen jälkeen jää vapaa-ajanasunnon omistajan harkittavaksi, hakeeko hän rakennuksen käyttötarkoituksenmuutoksen rakennusluvan kautta. Joissakin tapauksissa kyse voi olla lähinnä rekisterimerkinnän muutoksesta rakennusluvan kautta tai suhteellisen pienistä teknisten ominaisuuksien muutoksista.

Useissa tapauksissa muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi edellyttää merkittäviä muutoksia rakennuksen ominaisuuksiin, esim. rakenteiden lämmöneristävyyteen. Myös mm. rakennuspaikan koko ja ajotien laatu, kuten hälytysajoneuvojen pääsy, sekä vesihuolto vaikuttavat rakennuslupaharkintaan.

Lisätietoja

yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen, 020 615 7169, marko.luukkonen@kouvola.fi, Tapani Ryynänen, 020 615 8353, tapani.ryynanen@kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun