Vakituisen asumisen lisäämistä rannoilla selvitetään Kouvolassa useassa rantayleiskaavahankkeessa

Kouvolassa panostetaan tulevina vuosina rantayleiskaavoitukseen. Kolmen jo laatimisvaiheessa olevan rantayleiskaavan lisäksi maaliskuussa ollaan aloittamassa kahta uutta kaavamuutoshanketta. Yhtä lukuun ottamatta kaikissa näissä rantayleiskaavahankkeissa on tavoitteena mm. vakituisen asumisen laajempi mahdollistaminen asumiselle otollisilla ranta-alueilla.

Suunnittelupöydällä ovat tällä hetkellä maaseutumaiset alueet Kymijoen vesistöllä Anjalasta aina Kuusankosken Pilkanmaalle asti sekä Harjujoen-Lappalanjärven alue Väliväylällä. Uudet, vielä käynnistyvät kaavamuutoshankkeet on saatu mahdutettua kaavoitusohjelmaan tälle ja ensi vuodelle myönnetyn lisärahoituksen turvin.   

Taloja rannalla

Uudet rantayleiskaavahankkeet

Uusi vesistökohtainen rantayleiskaavan päivitys sijoittuu Voikkaan ja Kimolan kanavan väliselle Pyhäjärven vesistöalueelle sekä Iso-Ruhmaalle. Rantaviivaa suunnittelualueella on 180 km, kiinteistöjä noin 800 kpl ja asukkaita alueella on tällä hetkellä 120 henkilöä. Kaavassa vakituista asumista on tarkoitus mahdollistaa laajasti ns. edullisille vyöhykkeille ja kyläalueille. Myös muilta osin kaavamääräyksiä päivitetään. Alustavan aikatauluarvion mukaan kaavoituksen kesto on noin kolme vuotta. Tekninen lautakunta käsittelee tätä kaavahanketta kokouksessaan 23.3.  

Pienemmässä, lähinnä maanomistajien aloitteesta käynnistettävässä kaavahankkeessa käsitellään maanomistajien tekemiä kaavamuutosaloitteita. Kaavamuutokset koskevat isolta osin yksittäisten rakennuspaikkojen käyttötarkoituksia ja sijaintiin liittyviä kysymyksiä. Mukana on myös Repoveden alueen matkailun kehittämisen mahdollistavia muutoskohteita. Kohteita tässä kaavamuutoksessa on noin 50 kpl. Alustavan arvion mukaan kaavoituksen kesto on noin kaksi vuotta. Lautakunta käsittelee tämän kaavahankkeen aloittamista kokouksessaan 9.3.  

Kaavahankkeet verkkosivuilla

Kaavojen etenemistä voi seurata kaavamuutoshankkeille perustetuilla kaupungin verkkosivuilla. Kaavamateriaalia täydennetään sivuille kaavaprosessin edetessä ja erityisesti kaava-aineistojen julkisten nähtävillä olojen yhteydessä. Kevään aikana sivuille lisätään lisäksi tietoa mm. loma-asuntojen käyttötarkoituksen muuttamista koskeviin kysymyksiin. 

Lisätietoja

Kaavoitusinsinööri Jatta Lahtinen p. 020 615 8660, jatta.lahtinen(at)kouvola.fi (kaavan suunnittelija) ja

yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen p. 020 615 7169, marko.luukkonen(at)kouvola.fi.

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat