Vahteronmäen metsänhoitotyöt alkavat

Kouvolan kaupunki aloittaa Vahteronmäen alueella metsänhoitotyöt. Hoitotöitä tehdään Olas- ja Lylykaaren sekä Suksipolun ja Kiehuvantien välisellä alueella. Hoitotöiden yhteydessä harvennetaan paikoin tiheää puustoa, kaadetaan tonttien rajoilta haittaavia puita sekä tehdään kasvutilaa kasvatettaville puille.

Puukasoja metsänhoitotöiden jäljiltä. Taustalla metsää.

Kaupungin hakkuita Kuusankosken Niskalantien varresta.

Työt toteutetaan keväisten asukaskuulemisten pohjalta, joista saatiin 47 asukastoivetta puuston harventamiseksi kiinteistöjen rajoilta. Lisäksi harvennetaan puustoa Mäntypuiston leikkikentän ympäristöstä ja rakentamattomalta tontilta.

Metsänhoitotyöt toteuttaa Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso, joka aloittaa työt viikolla 41–42. Työ valmistuu vuoden loppuun mennessä. Työstä aiheutuu tilapäistä häiriötä ja turhaa liikkumista työmaa-alueella tulee välttää.

Yhteystiedot: 

Tilaaja / Kouvolan kaupunki:
Kaupunkisuunnittelu, Maaomaisuuden hallinta 
Metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen, p. 020 615 7754
Metsäsuunnittelija Juha Kanervisto, p. 020615 1390
etunimi.sukunimi@kouvola.fi 

Urakoitsija /Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakso:
korjuuesimies Anna Viiala, p. 0400 96 6862
etunimi.sukunimi@mhy.fi