Vaarallisen jätteen tuottajia valvotaan tarkastuskäynnein kesän 2022 aikana

Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen valvoo valvontasuunnitelman mukaisesti yrityksiä, joiden toiminnasta syntyy vaarallista jätettä. Valvonta on päätetty toteuttaa tarkastuksien avulla touko-elokuussa 2022.

Kaksi vihreää öljytynnyriä.

Kesän 2022 aikana valvontahanke keskittyy ympäristöluvan ulkopuolisiin kohteisiin, joita ovat esimerkiksi erilaiset korjaamot, rakennus- ja maalausyritykset sekä kuljetusalan toimijat. Tarkastettavia kohteita tulee olemaan noin 30. Vaarallista jätettä ovat mm. jäteöljyt, liuottimet, maalit, ajoneuvojen jäähdytin-, jarru-, ja kytkinnesteet sekä akut.

Hanke aloitetaan keräämällä tietoa kaupungin alueella toimivista vaarallisen jätteen tuottajista, minkä jälkeen toimijoihin ollaan yhteydessä puhelimitse ja sovitaan tarkastusaika. Tarkastuksen aikana tehdään huomioita valvontakohteen toimintatavoista ja neuvotaan vaarallisen jätteen oikeaoppisessa käsittelyssä. Tarpeen mukaan puutteita pyritään korjaamaan antamalla tarkastuksen jälkeen toimenpidekehotuksia.

Yleisimmät puutteet vaarallisen jätteen käsittelyssä

Vastaavanlainen valvontahanke on toteutettu edellisen kerran vuonna 2018. Kyseisenä vuonna tehtyjen havaintojen perusteella yleisin puute vaarallisen jätteen käsittelyssä liittyi vaadittuihin suoja-altaisiin. Muita huomautuksen aiheita olivat puutteet vaadituissa merkinnöissä ja akkujen sekä jäteöljyn oikeaoppinen luovutus asianmukaisille toimijoille.

Yleisimpiin puutteisiin liittyen olisikin hyvä muistaa, että vaarallisen jätteen varastointi täytyy toteuttaa niin, ettei normaalitilanteesta tai onnettomuudesta aiheudu riskiä ympäristön pilaantumiselle. Ulos sijoitettu yksivaippainen säiliö vaatii alleen suoja-altaan, jonka tilavuus vastaa vähintään suurimman siihen sijoitetun säiliön tilavuutta. Suoja-allas täytyy rakentaa siten, että sen pohjalle kertyvä neste voidaan havaita ja veden kertyminen siihen estää. Sisätiloissa suoja-allas ei aina ole tarpeellinen, mikäli jätesäiliö on sijoitettu viemäröimättömään tilaan, joka on varustettu reunakorokkein tai lattiakaadoin.

Vaarallinen jäte on pakattava ja merkittävä siten, että tarpeelliset tiedot ovat saatavissa kaikissa jätehuollon vaiheissa. Vaarallisen jätteen hävittäminen täytyy hoitaa asianmukaisten toimijoiden välityksellä. Tarkempia ohjeita vaarallisen jätteen käsittelyyn löytyy Kouvolan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä, jätelaista (646/2011) ja valtioneuvoston jäteasetuksesta (978/2021).

Lisätietoja

Vilma Toimela, ympäristöalan harjoittelija, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 7440, vilma.toimela@kouvola.fi

Marleena Kuitikka, ympäristötarkastaja, Kouvolan kaupunki, puh. 020 615 8016, marleena.kuitikka@kouvola.fi

Sivun alkuun