Vaalimainonta kaupungin alueilla on sallittua vain kaupungin pystyttämissä mainoskanavissa ja kaupallisissa ulkomedioissa

Kuntavaalien aikainen vaalimainonta kaupungin hallinnoimilla alueilla on sallittu ainoastaan kaupungin pystyttämissä vaalimainostelineissä sekä kaupallisissa valopylväiden mainostauluissa ja kiinteissä mainoslaitteissa.
Tekninen lautakunta (TELA) päätti 9.3.2021, että nk. vapaa vaalimainonta ei ole sallittua sen hallinnoimilla alueilla, joita ovat mm. kadut ja niiden valaisinpylväät sekä puistot.

Kaupungin taajamien väylät ovat pääsääntöisesti katuja eikä niillä siis voi harjoittaa vapaata vaalimainontaa. Eräissä taajamissa kulkee myös valtion teitä, joilla vaalimainonta on Väyläviraston/ ELY:n ohjeiden mukaan sallittua.

Kaupunki poistaa luvattomat vaalimainokset

Teknisen lautakunnan hyväksymien ehtojen mukaan kaupungilla on oikeus poistaa luvattomat mainokset mainostajan kustannuksella. Luvattomia vaalimainoksia asettaneita henkilöitä on pyydetty poistamaan ne keskiviikkoaamuun 9.6.2021 klo 8 mennessä. Tämän jälkeen luvattomat mainokset poistetaan kunkin mainostajan kustannuksella. Mainokset kuljetetaan kaupungin varikolle, osoitteeseen Savonkatu 16, 45100 Kouvola, josta ehdokas voi hakea mainoksensa pois arkisin klo 8-16 välisenä aikana.

Vaalimainonta valaisinpylväissä ELY:n hallinnoimilla tieosuuksilla

Vapaa vaalimainonta on sallittua ELY-keskuksen hallinnoimilla tieosuuksilla ja hallinnoimissa valaisinpylväissä. ELYn hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät ovat merkitty alla oleviin karttoihin sinisillä tieosuuksilla. Mainonnassa on noudatettava Väyläviraston ohjeistusta.

Väyläviraston ohjeen mukaan

 • vaalimainoksen saa kiinnittää valaisinpylvääseen tai maantien kaiteeseen, jos mainos on siten riittävän kaukana tien reunasta. Kiinnittämiseen on käytettävä nippusiteitä tai muuta pylvään rakennetta vaurioittamatonta menetelmää, josta ei jää pysyviä jälkiä pylvääseen.
 • Vaalimainoksia ei saa kiinnittää liikennemerkkeihin tai muihin liikenteenohjauslaitteisiin, niiden pystytysrakenteisiin eikä linja-autopysäkkien katosrakenteisiin. Vaalimainoksia ei saa kiinnittää rautatien tai maantien taikka niiden yli tai ali menevään siltaan tai sillan kaiteeseen.
 • Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä ei aseta vaalimainoksen asettamiselle ilmoitusvelvollisuutta. Myöskään Kouvolan kaupungin rakennusjärjestys ei edellytä vaalimainoksesta ilmoitusta rakennusvalvonnalle. Vaalimainokset on poistettava viikon kuluessa vaalien virallisesta äänestyspäivästä.

ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty alla olevilla kartoilla sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.

ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
ELIMÄKI. ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
JAALA. ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
KORIA. ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
MYLLYKOSKI. ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
SIPPOLA. ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
TUOHIKOTTI ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
UTTI. ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
VALKEALA. ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.
VUOHIJÄRVI. ELY-keskuksen hallinnoimat maanteiden valaisinpylväät taajamien keskustojen läheisyydessä on merkitty karttaan sinisillä tieosuuksilla. Kaupungin hallinnassa olevat, valtion maanteillä olevat valaisinpylväät on esitetty punaisella värillä; näihin ei saa kiinnittää vaalimainoksia.

Kouvolan keskusta ja Kuusankoski

Kouvolan ja Kuusankosken taajamien tiestö ja läpiajotiet ovat katuja. Alla lisätietoa, missä kohtaa kaupungin katualueet loppuvat ja mistä valtion väylät alkavat.

Vaalimainoksia saa laittaa:

 • Koriansuoralle Korjalankadun kohdalta Korialle päin. (Korialle päin aina Korian sillan jälkeisen liikenneympyrään asti).
 • Karjalankadulle Kotkantien Kouvolan puoleisesta rampista itään päin.
 • Kymenlaaksontielle n. Alakyläntien ja Tasankotien liikenneympyrästä etelään päin.
 • Ahlmanintielle Valkealanväylältä Kuusaalle päin Koskikadulle asti (Mörkölinja). Valkealanväylä on luvallista aluetta ELY:n ohjeiden mukaisesti.
 • Kiehuvantie on yksityistietä alkaen hieman Hankikadusta etelään päin. Lupa mainoksiin haetaan yksityiseltä tiekunnalta.
 • Kuusankosken taajaman reunoilla vaalimainonta on sallittua edellä mainittujen lisäksi seuraavilla ulospääsyteillä:
  • Helsingintiellä Vanhainkodintiestä etelään päin
  • Pilkanmaassa Iitintiellä tiiviimmän asutuksen jälkeen.
  • Niskalantiellä Talvirannasta etelään päin aina Koriansuoralle asti.
  • Voikkaalla Kuparintiellä Metsäkedontieltä itään päin.
  • Kuusaantiellä Nuujanmäentiestä pohjoiseen (kohti kantatietä 46)
  • Kuusaanniementiellä, sillä se ei ole katua miltään osin.

Vaalimainoksia ei saa laittaa:

 • Kadulle eikä sen varsille, valaisimiin eikä katupuihin – ne ovat luvatonta aluetta.
 • HUOM! Ahlmanintiehen Kuusaan päässä liittyvät tiet ovat kaikki katuja.
 • Kuusaantielle Nuujanmäentien risteykseen asti.

Puhjonmäentien kohdalla on asemakaavaton alue, jossa tien varsi ei ole kaupungin omistuksessa.

Lisätiedot:
Kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen(a)kouvola.fi
https://vayla.fi/-/vaalimainosten-sijoittelussa-tulee-huomioida-liikenneturvallisuus