Uusien pientalotonttien hinnoittelu

Tekninen lautakunta saa ensi tiistaina päätettäväkseen uusien pientalotonttien luovutushinnat. Pientalotontteja tulee tarjolle tämän vuoden aikana viideltä eri alueelta: Kalalammelta, Kisalaaksosta, Kytöhalmeesta, Pikkuniitystä ja Itä-Naukiosta. Haanojanpihan alueen tontit tulevat hakuun ensi vuonna.

Uusien tonttien luovutushinnoiksi esitetään:


Alue (tontteja)

Kortteli

€/m2

Kalalampi (12)

7042-7043, 7047-7048

15

Kisalaakso (4)

400-401

3

Kytöhalme (51)

407, 409-415

12

Pikkuniitty (7)

75-76

10

Itä-Naukio (17)

180, 356-357
358

15
12

Haanojanpiha (17)

8304-8306

27

Kaupungingeodeetti Sami Suoknuutin mukaan ensimmäisenä haettavaksi avataan Kalalammen ja Kisalaakson tontit viikolla 21. Hakuaika kestää 17.6.2019 saakka. Nämä tontit ovat heti luovutettavissa rakentajille.
– Heinä-elokuussa avataan haettavaksi Itä-Naukion ja Pikkuniityn alueiden tontit.
– Kytöhalmeen tonttien hakuaika määritetään myöhemmin, kun kunnallistekniikan rakentamisen aikataulu tarkentuu.
– Asuntomessualueen vapaat tontit avataan jatkuvaan hakuun samoin viikolla 21. Nämä tontit ovat luovutettavissa rakentajille Asuntomessujen päättymisen jälkeen elokuussa.

Hinnoittelussa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon tonttien hankinnasta sekä alueen katujen rakentamisesta kaupungille aiheutuneet kustannukset.

Uudet tontit tulevat haettavaksi 2-3 erillisessä haussa alueittain. Hakuaika on aina vähintään kaksi viikkoa. Ensimmäisellä hakukierroksella varaamatta jäävät tontit siirtyvät jatkuvan haun piiriin.

Hinnat tulevat voimaan, kun lautakunnan päätös on saanut lainvoiman.

Tonttien varaamisessa ja luovuttamisessa noudatetaan teknisen lautakunnan 12.10.2010 § 316 hyväksymiä menettelyjä.

Lisätietoja: kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, p.020 615 5436, sami.suoknuuti@kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun