Uusia pientalotontteja Kymijoen rantaan

kesäinen jokimaisema Kuusankoskella

Kuusankosken Maunukselanpuron ympäristön kaavaluonnos on valmistunut. Kaavaluonnoksessa on osoitettu muutamia uusia pientalotontteja Kaaritien eteläpuolelle sekä luotu edellytykset Rantapuiston kehittämiselle. Kaavaluonnosaineisto on nähtävänä ja kommentoitavana 14.10.-16.11.2020.

Kaavan tarkoitus ja sisältö

Kaavan tarkoituksena on ajanmukaistaa alueen asemakaavaa, mahdollistaa Kuusankosken Rantapuiston kehittäminen laadittujen suunnitelmien mukaisesti sekä tutkia pientalotonttien sijoittamista Kaaritien eteläpuolelle.

Kaavaratkaisussa on esitetty uusia asumiseen tarkoitettuja kortteleita Kaaritien eteläreunaan, jotta olemassa oleva yhdyskuntatekniikan verkosto saataisiin hyödynnettyä tehokkaasti ja tarjottua uusia houkuttelevia tontteja asukkaille. Jo nykyisessä asemakaavassa olevat pien- ja rivitalotontit Ellintien pohjoispuolella on säilytetty. Kaava-alueen keskellä olevan pumppaamon korttelialuetta on pienennetty ja alueen luonto- ja maisema-arvot on huomioitu omilla merkinnöillään ja määräyksillään.   

Mielipiteitä otetaan vastaan

Mielipiteen kaavaluonnoksesta voi esittää 17.11.2020 mennessä sähköpostitse kirjaamo@kouvola.fi tai postitse Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45100 Kouvola, otsikolla ”Kaaritien asemakaavamuutos”.

Kaavoittaja kokoaa esitetyistä mielipiteistä yhteenvedon ja laatii niihin kaavoittajan vastineet. Mielipiteiden pohjalta aloitetaan kaavaehdotuksen suunnittelu loppuvuodesta 2020.

Kaava-aineistoon voi tutustua osoitteessa www.kouvola.fi/kaaritie ja Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10).

Lisätietoja

kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, puh. 020 615 7404, kaisa.niilo-rama@kouvola.fi

Sivun alkuun