Uusia pientalotontteja suunnitteilla Valkealaan – Koivurannan asuinaluetta täydentävä Nurmirannan asemakaavaluonnos nähtävillä

Valkealan Koivurannan asuinalueen itäpuolelle on laadittu asemakaavaluonnos, jossa Leiritien ympäristöön esitetään pariakymmentä uutta pientalotonttia. Samassa yhteydessä ympäröivien alueiden asemakaavaatilanteeseen tehdään muutoksia.

Ilmakuva, jossa näkyvissä järven rantaa, metsiköitä ja muutamia asuinalueita.
Lentokuva Vallas Oy:n viistoilmakuva vuodelta 2016

Asemakaavaluonnoksessa alueelle on esitetty noin 20 uutta pientalotonttia Lappalanjärven rannan läheisyyteen. Alueelle esitettyjen tonttien pinta-ala on keskimäärin noin 1400 m².

Kaavoitettava alue käsittää Leiritien länsipuolelle esitettyjen pientalotonttien lisäksi osan Koivurannan toteutuneesta asuinalueesta, Kouvolan seurakuntayhtymän omistuksessa olevan Niinirannan toimintakeskuksen alueen sekä Huikeinlenkin luontopolun ympäristön.

Kaavaprosessi etenee luonnosvaiheen jälkeen kaavaehdotusvaiheeseen. Asemakaavan hyväksyminen voi tapahtua arviolta keväällä 2022. Aikatauluarvio alueen kunnallistekniikan rakentamiselle on vuosi 2023, jolloin alueen tontteja voitaisiin luovuttaa vuonna 2025.

Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus verkossa 2.11.2021

Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisen aikana kaavaluonnos ja siihen liittyvät aineistot ovat nähtävillä 20.10.-26.11.2021 kaavahankkeen verkkosivuilla sekä Kouvolan kaupungintalon info-pisteessä (Torikatu 10). Valmisteluvaiheen aikana osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavasuunnittelusta. Osana valmisteluvaiheen kuulemista järjestetään kaavahankkeen esittelytilaisuus verkossa Teams-sovelluksen avulla tiistaina 2.11.2021 klo 17.00 alkaen. Osallistumisohjeet ja Teams-linkki päivitetään kaavahankkeen verkkosivuille.

Kaavahankkeen verkkosivut: www.kouvola.fi/nurmiranta

Lisätietoja: kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, p. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi